Prawne podstawy bezpieczeństwa – zagadnienia definicyjne i wprowadzające I. Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe wobec problematyki bezpieczeństwa Bezpieczeństwo jest kategorią abstrakcyjną i funkcjonuje wyłącznie w teorii oraz w mowie potocznej – w praktycznej działalności tzw. podmiotów bezpieczeństwa funkcjonuje z przymiotnikiem, określającym kogo personalnie lub jakiego obszaru podmiotowo lub przedmiotowo dotyczy. Do podmiotów bezpieczeństwa można zaliczyć: a) podmioty prawa międzynarodowego (w tym państwa oraz organizacje międzynarodowe) b) podmioty życia społecznego c) narody (grupy etniczne) d) jednostki Bezpieczeństwo jest jednocześnie: - „ stanem ” – chodzi o jego wymiar, skalę trwałości, zasięg terytorialny itp.; - „ procesem ” – chodzi o nieustanne kształtowanie i umacnianie bezpieczeństwa, określające zarazem jego dynamikę, o której najlepiej świadczy stale rosnący jego zakres podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny. Ryszard Zięba – podział bezpieczeństwa według następujących aspektów: 1) podmiotowego : bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe; 2)...