Hiszpański czas Preterito Imperfecto jest odpowiednikiem polskiego czasu niedokonanego, główne jego zastosowanie to wyrażanie czynności które trwały w przeszłości przez pewien czas lub powtarzały się. Mi madre siempre me ayudaba hacer los deberes. Mama zawsze pomagała mi odrabiać lekcje. Al tener siete años ya sabía escribir. Mając siedem lat już umiała pisać. Poniżej przedstawimy odmianę czasowników w danej koniugacji, podamy nieliczne czasowniki nieregularne jakie w tym czasie wystepują oraz jego zastosowanie. KONSTRUKCJA ZDANIA (Podmiot) + czasownik odmieniany w danej koniugacji + dopełnienie. Podmiot podobnie jak w języku polskim występuje opcjonalnie. Czasownik w języku hiszpańskim jak podaliśmy w dziale o częściach mowy może być odmieniany w 3 koniugacjach -ar,-er, -ir. W Presente Imperfecto musi być on odmieniany zgodnie z zasadami koniugacji obowiązującymi w tym czasie. Czasowniki moga być odmieniane całkowicie regularnie lub nieregularnie. Większość czasowników odmienia się w sposób regularny, poza nielicznymi wyjątkami. ODMIANA CZASOWNIKÓW W PRETERITO IMPERFECTOOdmiana CZASOWNIKÓW REGULARNYCH w Preter ito Imperfecto. PODMIOT CANTAR BEBER VIVIR yo CANTABA BEBIA VIVIA tu CANTABAS BEBIAS VIVIAS el/ella/Vd. CANTABA BEBIA VIVIA nosotros/-as CANTABAMOS BEBIAMOS VIVIAMOS vosotros/-as CANTABAIS BEBIAIS VIVIAIS ellos/ellas/Vds.CANTABAN BEBIAN VIVIAN Powyżej prezentujemy tabelkę w której zawarto odmianę przykładowych czasowników regularnych przez osoby w czasie Preterito Imperfecto co jest niezbędne do konstruowania zdań w tymże czasie. Jak zauważamy w koniugacjach -er i -ir czasowniki odmieniają się w ten sam sposób i w poszczególnych osobach mają te same końcówki. Na kolor pomarańczowy w powyższej tabelcę napisano tematy czasowników ( część nieodmienną ), a kolorem zielonym odmianę odpowiednich końcówek. CZASOWNIKI NIEREGULARNE W PRETERITO IMPERFECTO: Zewzględu na to, że liczba nieregularnych czasowników w Preterito Imperfecto jest niewielka, a większość nieregularnych czasowników u których występują oboczności w innych czasach, w tym czasie odmienia się regularnie, prezentujemy tylko trzy podstawowe i najważniejsze czasowniki SER , IR , VER. CZASOWNIKI W PEŁNI NIEREGULARNE SER IR VER ERA IBA VEIA ERAS IBAS VEIAS ERA IBA VEIA ERAMOS IBAMOS VEIAMOS ERAIS IBAIS VEIAIS ERAN IBAN VEIAN ZASTOSOWANIE Preterito Imperfecto używamy w następujących przypadkach: Gdy chcemy wyrazić czynność przeszłą niedokonaną ( niezakończoną ), czynność zwyczajową lub powtarzającą się w przeszłości. Przez czynność niedokonaną rozumiemy: np. w języku polskim mówimy...