Siarka jest pierwiastkiem chemicznym z grupy niemetali. Jest to jasnożółta, krucha stała substancja bez zapachu i smaku. Alotropia to zjawisko występowania, w tym samym stanie skupienia, różnych odmian tego samego pierwiastka chemicznego różniących się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Odmiany alotropowe pierwiastka mogą różnić się między sobą strukturą krystaliczną lub liczbą atomów w cząsteczce. Siarka jest pierwiastkiem występującym w wielu odmianach alotropowych, zawierających cząsteczki o budowie pierścieniowej, składające się z 6, 7, 8, 9-15, 18 i 20 atomów. Dwie podstawowe odmiany alotropowe siarki to: • siarka rombowa (siarka-α) • siarka jednoskośna (siarka-β) Obie zbudowane z ośmioczłonowych pierścieni, różniących się sposobem upakowania w krysztale. W temperaturze powyżej 96 stopni C siarka rombowa ulega przemianie w siarkę jednoskośną, tzw. siarkę β (Sβ), różniącą się od rombowej ułożeniem atomów. Siarka elementarna zależnie od warunków może tworzyć cząsteczki o pierścieniowym lub łańcuchowym układzie atomów. Powoduje to, że ten pierwiastek wykazuje wyjątkowe bogactwo odmian w stanie stałym i ciekłym. Właściwości odmian alotropowych siarki: 1) siarka rombowa (siarka α, Sα), żółta substancja krystaliczna, rozpuszczalna w dwusiarczku węgla (CS2), składa się z cząsteczek pierścieniowych ośmioatomowych (S8, oktasiarka), trwała w warunkach normalnych. 2) siarka jednoskośna (siarka β, Sβ), jasnożółta substancja krystaliczna, otrzymywana z Sα w temperaturze 95,5C, również zbudowana z oktasiarki i rozpuszczalna w dwusiarczku węgla (CS2)....