Minerały to podstawowe składniki skorupy ziemskiej, o określonym składzie chemicznym i o określonych właściwościach fizycznych oraz o krystalicznej budowie, powstaje w wyniku procesów naturalnych. Skała jest zespołem różnorodnych minerałów lub wielu ziaren tego samego minerału, powstałym w sposób naturalny. Skały magmowe powstają w wyniku zastygania magmy lub lawy. Magma to gorący stop składający się z krzemionki, tlenków glinu, żelaza, magnezu, wapnia oraz substancji lotnych. Lawa to pozbawiona gazów magma, która występuje tuż pod powierzchnią ziemi lub wylewa się i zastyga na jej powierzchni. Skorupa ziemska- zawnętrzna warstwa, zbudowana głównie z tlenu, krzemu i glinu; zalega do głębokości kilku kilometrów pod oceanami. Płaszcz- w górnej części zbudowany z tlenu, krzemu, żelaza i magnezu, a w dolnej z żelaza, niklu i chromu. Jądro- zbudowane jest głównie z żelaza i niklu; składa się z jądra zewnętrznego, które jest w stanie ciekłym, i jądra wewnętrznego, o cechach ciała stałego. Prądy konwekcyjne magmy- powstałe wskutek przepływu ciepła między jądrem a litosferą. Ryfty- tarcie materii prądów konwekcyjnych o podłoże litosfery prowadzi do jej rozerwania i powstania pęknięć. Strefa subdukcji- dochodzi do zanurzenia płyty oceanicznej, która wsuwa się pod płytę kontynentalną lub inną płytę oceaniczną. Lawy zasadowe- zawierają niewiele krzemionki, mają małą lepkość, są rzadkie dlatego rozlewają się daleko od miejsca wypływu. Wulkany efuzyjne lub lawowe- erupcja wulkanu ma spokojny przebieg, gazy łatwo się uwalniają. Lawy kwaśne zawierają dużo krzemionki , mają dużą lepkość, szybko krzepną, tworzą krótkie potoki. Skały piroklastyczne czyli zastygłe sząstki lawy o różnej wielkości. Lapile- kamyki zbliżone wielkością do orzecha. Pumeks- powstaje z zastygania lawy wypełnionej pęcherzykami gazów, jest lżejszy od wody. Wulkan eksplozywny- wyrzuca ogromne ilości materiału piroklastycznego. Stratowulkany- erupcje gwałtowne występują na zmianę z efuzywnymi. Tektoniczne- są najgroźniejszymi i najczęściej występującymi; stanowią ok. 90% wszystkich trzęsien ziemi. Wulkaniczne- o stosunku niewielkim zasięgu, poprzedzają wybuch wulkanu lub mu towarzysza; ok.7% trzęsień. Antropogeniczne- są skutkiem działania człowieka, np. zapadanie się wyrobisk górniczych, czyli topnienia. Epicentrum- punkt na powierzchni ziemi znajdujący się bezpośrednio nad ogniskiem; fale docierają najszybciej dlatego występują największe zniszczenia. Hipocentrum- ogniska trzęsienia ziemi znajdującego się we wnętrzu ziemi; fale rozchodzą się na wszystkie strony.