4 lutego 2010 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji o współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – st. bryg. Zbigniewm Szablewskim oraz Naczelnikiem Głównego Urzędu Ministerstwa Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej w Obwodzie Zakarpackim – Panem generałem majorem Wołodimirem Bodakiem. Podpisane zostało także porozumienie partnerskie związane z realizacją projektu pt: „Razem w obronie środowiska. Zintegrowany polsko-ukraiński system zwalczania zagrożeń chemiczno-ekologicznych w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy (woj. podkarpackie i Obwód Zakarpacki)” ubiegającego się o współfinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. W spotkaniu uczestniczyli także: Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Jarosław Reczek – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi z Rzeszowa, Ustrzyk Dolnych i Jaśle. Podczas spotkania Strony Deklaracji zobowiązały się do wzajemnej pomocy i wspólnego przeprowadzania działań ratowniczych w sytuacjach...