4 lutego 2010 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji o współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie – st. bryg. Zbigniewm Szablewskim oraz Naczelnikiem Głównego Urzędu Ministerstwa Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy Czarnobylskiej w Obwodzie Zakarpackim – Panem generałem majorem Wołodimirem Bodakiem.

Podpisane zostało także porozumienie partnerskie związane z realizacją projektu pt: „Razem w obronie środowiska. Zintegrowany polsko-ukraiński system zwalczania zagrożeń chemiczno-ekologicznych w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy (woj. podkarpackie i Obwód Zakarpacki)” ubiegającego się o współfinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

W spotkaniu uczestniczyli także: Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Jarosław Reczek – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Komendanci Miejscy i Powiatowi z Rzeszowa, Ustrzyk Dolnych i Jaśle.

Podczas spotkania Strony Deklaracji zobowiązały się do wzajemnej pomocy i wspólnego przeprowadzania działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych. Wzajemna współpraca służb ratowniczo-gaśniczych będzie sprzyjała zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i wzmacniała skuteczność działań, ukierunkowanych na ratowanie ludzi, ochronę mienia i środowiska naturalnego w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, pożarów i innych sytuacji nadzwyczajnych.

Podpisanie deklaracji oraz wspólna realizacja projektów pomiędzy polsko-ukraińskimi służbami ratowniczymi stanowi jeden z kluczowych elementów przygotowania się do organizowanych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W ramach projektu przewiduje się zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz wspólne szkolenia obejmujące ratownictwo medyczne i przygotowanie do współdziałania na wypadek zagrożeń chemiczno-ekologicznych.