Zakład kosmetyczny to zakład, z którego usług z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Korzystają z niego kobiety i mężczyźni. Z roku na rok pojawia się też coraz więcej tych „salonów piękności”, bo takim mianem są też one nazywane. Zakład kosmetyczny to typowy gabinet zabiegowy, w którym wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, a każdy klient może być potencjalnie zakaźny. Na ryzyko zakażenia w trakcie zabiegów narażeni są zarówno pracownicy jak i klienci korzystający z tych usług. Aby tego uniknąć należy stosować szczególne środki ostrożności. Minister Zdrowia dnia 17 lutego 2004 roku wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Rozporządzenie to zostało zapisane w Dzienniku Ustaw z dnia 27 lutego 2004 roku. Przepisy rozporządzenia określają szczegółowe wymagania sanitarne jakim powinny odpowiadać te zakłady oraz sposoby postępowania mające na celu zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom. Zakład kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do zakładu może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej, nie może prowadzić natomiast przez pomieszczenia, w których nie są prowadzone usługi. Gabinet powinien mieć wydzielone: - pomieszczenia, w którym są świadczone usługi - szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług - pomieszczenia sanitarnohigieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie - pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości - pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny - miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady. Ściany przy umywalkach lub zlewach w zakładzie powinny być do wysokości 1,6 metra pokryte łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wilgoci nienasiąkliwym materiałem. Prawidłowo wyposażona umywalka powinna mieć zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie i dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użycia. Zalecane jest, aby uruchamianie wody odbywało się bez konieczności dotknięcia dłonią, co ograniczy przenoszenie drobnoustrojów. Do każdego zakładu powinna być doprowadzona ciepła i zimna woda lub zainstalowane urządzenie służące do podgrzewania wody. Szatnie dla osób zatrudnionych powinny być wyposażone w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną. Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w...