Szczegółowy plan wydarzeń Akt I (Wykluwanie się ostatecznej decyzji) 1. Pojawienie się trzech wiedźm na wrzosowisku i zapowiedź spotkania zjaw z Makbetem. 2. Bitwa pod Forres: a) przybycie rannego żołnierza, Sierżanta, do zgromadzonych: króla Dukana, jego synów – Malcolma i Donalbaina i Lenoxa, pana szkockiego; b) relacja o męstwie dowódców armii króla: Makbeta i Banka; c) postanowienie Dunkana o nagrodzeniu Makbeta tytułem i dobrami dawnego tana Kawdoru – zdrajcy Szkocji.. 3. Prorocze spotkanie trzech wiedźm oraz Makbeta i Banka, wracających z bitwy przez wrzosowisko: a) przechwałki wiedźm o ich dokonaniach; b) poznanie wróżb przez rycerzy: - trzykrotne powitanie Makbeta jako tana Glamis, tana Kawdoru i króla Szkocji; - zwrócenie się wiedźm do Banka jako założyciela rodu królów. 4. Spełnienie się dwóch pierwszych przepowiedni dotyczących Makbeta: - powiadomienie Makbeta o nowych tytułach przez dwóch panów szkockich: Rossa i Angusa; - mianowanie Makbeta tanem Glamis i Kawdoru przez króla Dunkana. 5. Wydarzenia w domu Makbeta poprzedzające zbrodnię na królu Dunkanie: - odczytanie przez Lady Makbet listu męża o spotkaniu z wiedźmami i awansie na dworze Dunkana; - zapowiedź gońca, dotycząca królewskiej wizyty w domu Makbeta i Lady Makbet – w zamku Inverness; - przybycie króla Dunkana wraz ze świtą do domu Makbeta; - rozmowa Makbeta z Lady Makbet – rozwiewanie wątpliwości moralnych. Akt II (Zbrodnia) 6. Noc zabójstwa króla Dunkana: - rozmowa Banka z Makbetem o ostatnich wydarzeniach w państwie i udanie się Banka na nocleg; - ostateczna decyzja Makbeta i jego żony o zabiciu króla; - relacja Makbeta z ominięcia straży przed komnatą Dunkana oraz zasztyletowania króla; - stukanie do bram zamku podczas zacierania śladów zbrodni przez Makbeta i Lady Makbet. 7. Ujawnienie śmierci króla: - przybycie panów Lenoxa i Makdufa z ważną wiadomością dla króla; - odkrycie zwłok Dunkana i zabicie przez Makbeta strażników królewskiej komnaty; - postanowienie synów Dunkana, Malkolma i Donalbaina, o ucieczce z kraju w obawie przed zamachami; - rozmowa Starca, Rossa i Makdufa o dziwnych znakach, okropieństwie zbrodni i trudnej sytuacji w państwie. Akt III (Następstwa zła) 8. Uczta z okazji mianowania Makbeta królem Szkocji: - zaproszenie Banka, zajętego ważną sprawą w Forres, na ucztę przez Makbeta; - wynajęcie przez Makbeta morderców Banka i jego syna, Fleance’a, oraz zaplanowanie zabójstwa obu ofiar podczas ich podróży z Forres na ucztę u Makbeta; - rozmowa Makbeta i Lady Makbet o sposobach na opanowanie strachu i wyrzutów sumienia; - zabicie Banka przez zbójów i ucieczka...