Szczegółowy plan wydarzeń

Akt I (Wykluwanie się ostatecznej decyzji)

1. Pojawienie się trzech wiedźm na wrzosowisku i zapowiedź spotkania zjaw z Makbetem.

2. Bitwa pod Forres:

a) przybycie rannego żołnierza, Sierżanta, do zgromadzonych: króla Dukana, jego synów – Malcolma i Donalbaina i Lenoxa, pana szkockiego;

b) relacja o męstwie dowódców armii króla: Makbeta i Banka;

c) postanowienie Dunkana o nagrodzeniu Makbeta tytułem i dobrami dawnego tana Kawdoru – zdrajcy Szkocji..

3. Prorocze spotkanie trzech wiedźm oraz Makbeta i Banka, wracających z bitwy przez wrzosowisko:

a) przechwałki wiedźm o ich dokonaniach;

b) poznanie wróżb przez rycerzy:

- trzykrotne powitanie Makbeta jako tana Glamis, tana Kawdoru i króla Szkocji;

- zwrócenie się wiedźm do Banka jako założyciela rodu królów.

4. Spełnienie się dwóch pierwszych przepowiedni dotyczących Makbeta:

- powiadomienie Makbeta o nowych tytułach przez dwóch panów szkockich: Rossa i Angusa;

- mianowanie Makbeta tanem Glamis i Kawdoru przez króla Dunkana.

5. Wydarzenia w domu Makbeta poprzedzające zbrodnię na królu Dunkanie:

- odczytanie przez Lady Makbet listu męża o spotkaniu z wiedźmami i awansie na dworze Dunkana;

- zapowiedź gońca, dotycząca królewskiej wizyty w domu Makbeta i Lady Makbet – w zamku Inverness;

- przybycie króla Dunkana wraz ze świtą do domu Makbeta;

- rozmowa Makbeta z Lady Makbet – rozwiewanie wątpliwości moralnych.

Akt II (Zbrodnia)

6. Noc zabójstwa króla Dunkana:

- rozmowa Banka z Makbetem o ostatnich wydarzeniach w państwie i udanie się Banka na nocleg;

- ostateczna decyzja Makbeta i jego żony o zabiciu króla;

- relacja Makbeta z ominięcia straży przed komnatą Dunkana oraz zasztyletowania króla;

- stukanie do bram zamku podczas zacierania śladów zbrodni przez Makbeta i Lady Makbet.

7. Ujawnienie śmierci króla:

- przybycie panów Lenoxa i Makdufa z ważną wiadomością dla króla;

- odkrycie zwłok Dunkana i zabicie przez Makbeta strażników królewskiej komnaty;

- postanowienie synów Dunkana, Malkolma i Donalbaina, o ucieczce z kraju w obawie przed zamachami;

- rozmowa Starca, Rossa i Makdufa o dziwnych znakach, okropieństwie zbrodni i trudnej sytuacji w państwie.

Akt III (Następstwa zła)

8. Uczta z okazji mianowania Makbeta królem Szkocji:

- zaproszenie Banka, zajętego ważną sprawą w Forres, na ucztę przez Makbeta;

- wynajęcie przez Makbeta morderców Banka i jego syna, Fleance’a, oraz zaplanowanie zabójstwa obu ofiar podczas ich podróży z Forres na ucztę u Makbeta;

- rozmowa Makbeta i Lady Makbet o sposobach na opanowanie strachu i wyrzutów sumienia;

- zabicie Banka przez zbójów i ucieczka Fleance’a z zasadzki;

- powiadomienie króla Makbeta o śmierci Banka i ucieczce Fleansa;

- wznoszenie toastów na uczcie, przerywane majaczeniem Makbeta o zjawie ducha Banka;

- opiekowanie słabnącym Makbetem i rozwiewanie podejrzeń lordów przez Lady Makbet. ...

9. Ukazanie się Hekate i trzech wiedźm na wrzosowisku oraz narzekania Hekate na bezmyślność Makbeta.

10. Rozmowa Lenoxa i Lorda o dokonaniu ojcobójstwa zarówno przez zbiegłych za granicę synów Dunkana, jak i przez zaginionego Fleance’a.

Akt IV (Krwawe rządy króla Makbeta)

11. Kolejne spotkanie Makbeta z wiedźmami:

- przygotowywanie przez wiedźmy i Hekate gorącego kotła do wróżenia przyszłości w jaskini;

- przybycie Makbeta z prośbą o wskazówki;

- ukazanie się ducha Banka i ośmiu innych królów, w tym jednego z lustrem w rękach;

- przepowiednia upadku Makbeta po poruszeniu się lasu Birnam i pojawieniu się człowieka niezrodzonego z kobiety.

12. Zbrodnia na rodzinie Makdufa:

- poinformowanie króla Makbeta o ucieczce Makdufa do Anglii;

- planowanie zasadzki na żonę i dzieci Makdufa i zdobycie jego dóbr przez Makbeta;

- rozmowa Lady Makduf z synkiem o możliwych przyczynach ucieczki ojca z kraju;

- pojawienie się w domu Makdufa zbójców, nasłanych przez króla Makbeta, i zamordowanie rodziny Makdufa.

13. Przygotowania obalenia rządów Makbeta, dzięki pomocy angielskiego wodza Siwarda:

- rozmowa Makdufa i Malkolma na dworze w Anglii o niesprawiedliwych posądzeniach o zdradę w ojczyźnie oraz o przemianie mężnego i szlachetnego Makbeta w tyrana i kłamcę;

- opis angielskiej biedoty, chorującej na nieuleczalne przypadłości, a uzdrawianej przez modlitwy ich króla i opiekuna;

- przybycie Rossa z wiadomością o podbiciu zamku Makdufa i zamordowaniu jego rodziny;

Postanowienie lordów o natychmiastowym wyruszeniu na Szkocję przeciwko Makbetowi.

Akt V (Upadek tyrana)

14. Choroba Lady Makbet:

- spostrzeżenia damy dworu o chodzeniu królowej we śnie podczas nieobecności męża, Makbeta;

- diagnoza lekarza o złym stanie królowej: chorobie jej zmysłów, a także duszy....

5. Przebieg wojny szkocko-angielskiej:

- rozmowy w obozie szkockim o sile wroga oraz o coraz gorszym stanie króla Makbeta;

- poinformowanie odchodzącego od zmysłów Makbeta o nieuchronności wojny z silnym i zorganizowanym wrogiem;

- zbliżanie się wojsk angielskich pod mury Dunzynan;

- śmierć królowej;

- wiadomość od gońca o „ruszaniu się” lasu Birnam, przez zamaskowanie się żołnierzy za pomocą gałęzi i liści;

- spotkanie obu armii na równinie przed zamkiem;

- zabicie Młodego Siwarda przez Makbeta;

- przewaga bitewna wojsk Siwarda i wejście do zamku;

- pojedynek Makdufa z królem Makbetem

- ujawnienie prawdy o przedwczesnych narodzinach Makdufa i spełnienie się przepowiedni o śmierci Makbeta.

16. Obwołanie Malcolma nowym królem Szkocji:

- czekanie w zamku na powrót wszystkich rycerzy z pola bitwy;

- poinformowanie Siwarda o walecznej śmierci jego syna;

- przybycie Makdufa z głową Makbeta;

- obietnica wynagrodzenia całemu narodowi krzywd i niesprawiedliwości oraz zaproszenie na koronację Malcolma.