Kraków, dn. 3 grudnia 2013 r.

Edmund Nizerski

ul. Długa 7/53

Kraków

INTERSPORT POLSKA S.A

ul.Cholerzyn 382, 32-060

Cholerzyn

Reklamacja towaru niezgodnego z umową

Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

( Dz. U. Z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze zmianami ) składam reklamację dotyczącą piłki przeznaczonej do gry w piłkę nożną, rozmiar 5 (Producent: Adidas, model Cafusa Brasil 2013 OMB), w kolorze biało-zielono-żółtym,

w cenie 358.00 zł.

Jako dowód zawarcia umowy dołączam kopię paragonu fiskalnego

nr E0002986WZBW.

W dniu 29 sierpnia 2013 r., po rozegraniu jednego meczu zakupioną wcześniej piłką, odkleiła się jedna z łat spajanych pod wpływem

odpowiedniej temperatury, co uniemożliwia dalsze korzystanie z produktu.

W związku z powyższym żądam doprowadzenia towaru do zgodności

z umową *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

….......................

(podpis)

Zgodnie z art.8 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.1176 ze

zmianami ) :

* wybór żądania należy do reklamującego. Może to być żądanie:

a) nieodpłatnej naprawy,

b) wymiany towaru na nowy,