Literatura podmiotu: 1.Mickiewicz A.: Pan Tadeusz. Wyd. Czytelnik. Warszawa 1982. ISBN 83-07-00487-X 2. Mickiewicz A.: Powieści poetyckie. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego- Konrad Wallenrod (str.68-136). Wyd. Czytelnik. Warszawa 1982. ISBN 83-07-00485-3 3. Mickiewicz A.: Utwory dramatyczne- Dziady część IV (str.39-94). Wyd. Czytelnik. Warszawa 1982. ISBN 83-07-00486-1 4. Orzeszkowa E.: Nad Niemnem. Wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa 1997. ISBN 83-7180-014-2 5. Prus B.: Lalka. Wyd. GREG. Kraków 2006. ISBN 83-7327-226-7 6. Sienkiewicz H.: Potop. Wyd. Prószyński i S-ka. Warszawa 1998. ISBN 83-7180-761-9 Tematem mojej prezentacji jest wpływ miłości na życie bohaterów romantycznych i pozytywistycznych. Czym w ogóle jest miłość? Według słownika języka polskiego jest to "silna więź jaka łączy ludzi sobie bliskich", "poczucie silnej więzi z czymś co jest dla kogoś wielką wartością". Miłość jest wpisana w los każdego człowieka i nadaje sens jego istnieniu, dlatego od zawsze próbował on zrozumieć czym ona tak naprawdę jest i jak wpływa na jego życie. Motyw miłości pojawia się we wszystkich epokach literackich. Najwięcej uwagi poświęcił jej Romantyzm. W Polsce rozwinął się on w latach 1822-1863 i związany był głównie z ruchem narodowowyzwoleńczym (Powstanie Kościuszkowskie, Powstanie Listopadowe, Wiosna Ludów, Powstanie Styczniowe...). Epokę tą cechuje indywidualizm- jednostka jest ważniejsza od społeczności. Wykreowany został nowy typ bohatera, który jest owładnięty różnego rodzaju emocjami. Odczuwa tak zwany "ból świata" charakteryzujący się poczuciem wewnętrznej pustki, obawy przed światem, zniechęceniem. Kiedy znajduje cel- bezgranicznie się mu poświęca. To człowiek szaleńczo zakochany, który idealizuje swoją wybrankę. Najczęściej jest to uczucie od pierwszego wejrzenia. na drodze do szczęścia zwykle stają: brak wzajemności, rozdzielenie czy śmierć. Często świadomość, że nie będą razem doprowadza go do samobójstwa. Właśnie tak stało się z Gustawem z IV części "Dziadów" A. Mickiewicza. Pewnej nocy pojawił się on niespodziewanie jako Upiór w domu Księdza. Podczas rozmowy poznajemy losy Gustawa- Pustelnika bezgranicznie zakochanego w Maryli. Na drodze do szczęścia stanął jednak bogaty rywal. Wybór ukochanej zniszczył dotychczasowe przekonanie bohatera o potędze miłości. Wypowiada słynne słowa: "Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto! Postaci twojej zazdroszczą anieli, A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!... Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto!" Na postawie swoich doświadczeń wysuwa wnioski, iż kobieta jest postacią fałszywą. Posiada ona boskie...