Tkanka- to zespół komórek o podobnej budowie i pełniących podobne funkcje. Tkanki człowieka: -nabłonkowa; -łączna: -Stała: kostna, chrząstna, -płynna: krew, limfa, -właściwa; nerwowa; mięśniowa: -gładka, -poprzecznie prążkowana, -serca. Funkcje tkanki nabłonkowej: -oddziela organizm od otaczającego środowiska, -zabezpieczają przed utratą wody, -pozwalają na wymianę gazową, -ułatwiają bodzców ze świata zewnętrznego, -wtściełają narządy i jamy ciała, -w budowie gruczołów wydzielają wewn. I zewn. uczestniczy. Funkca tkanki nerwowej jest odbierana i przewodzenia impulsów nerwowych. Tkanka glejowa odpowiada za ochronę i ożywianie komórek nerwowych. Tkanki łączne pełnią funkcję wypełniającą odżywczą transportową mechaniczną i obronną. Tkanki łączne pełnia funkcje wypełniajacą odżywcza transportową mechaniczną i obronną. Podział tk. Nabłonkowej ze względu na: a) kształt: -nabłonek płaski-pokrywa powierzchnię skóry i wyściela początkowy i końcowy układ pokarmowy, -nabłonek sześcienny- wyściela drogi moczowe, -nabłonek cylindryczny- wyściela żołądek i jelita, a także drogi oddechowe, układ oddechowy. b) pełnione funkcje: -nabłonek powierzchniowy- pokrywa powierzchnię ciała i wyściela ściany cziała, -nablonek gruczołowy- przystosowany do wytwarzania i wydzielania różnych substancji, -nabłonek zmysłowy- uczestniczy w budowie narzadów zmysłowych, -nabłonek rozrodczy- stanowi część składową układu rozrodczego. Skład krwi: -osocze, -elemęty morfotyczne: -erytrocyty, -leukocyty, -gramlocyty, -neutrofile, eonyzofile, bazofile, agronolocyty, -limfocyty, -limfocyty Ai B, -monocyty, -trambocyty. Funkcje krwi: -obrona przed infekcjami, -niszczenie obcych białek, -pobudzanie innych leukocytów do działania, -transportują tlen i częściowo dwutlenek węgla, -początują złożony proces krzepnięcia krwi, -udział w homeostazie.