Pojęcie i geneza państwa oraz jego formy ustrojowe Państwo to organizacja społeczeństwa- suwerenna,polityczna,globalna,terytorialna,przymusowa i hierarchiczna, zapewniajaca wewnętrzny ład społeczny. Teorie na temat powstania państwa: Teorie teistyczne- zakładaj ze państwo powstalo w wyniku działania istot nadprzyrodzonych,konsekwencja tego było uznanie ze wladca sam jest bogiem lub ze jego wladza pochodzi od Boga( Egipt,Babilonia,Chiny).Chrzescijanstwo- św.Augustyn-kazda wladza pochodzi od boga,symbolem zewn.tego był akt koronacji podczas którego wladce namaszczano olejami swietymi.Uznawano ze wladca powinien panować zgodnie z zasadami religii.Św.Tomasz z Akwinu-od boga pochodzą same zasady władzy,natomiast to ludzie tworza państwo i od nich zależy jakie ono jest dobre czy zle.Jesli państwo jest zle można mu się przeciwstawić. Teorie umowy społecznej-wyjasniaja powstanie państwa jako skutek dwoch umow.Pierwsza -umowa o zjednoczeniu-zostala zawarta miedzy członkami społeczeństwa.Druga-umowe o podporzadkowaniu-zawarlo spoleczenstwo z wladca. W skutek tej ostatniej powstalo państwo co wiazalo się z przejściem ludzkości ze stanu natury do stanu społecznego.Celem państwa które uosabialo władze i prawo było zapewnienie obywatelom spokoju i bezpieczeństwa oraz poszanowania własności-staroz.Epikur i Platon,Cyceron,nowoż-Thomas Hobbes,John Locke,Jean Jacques Rousseau. Teorie podboju i przemocy-przedst.powst.panstwa jako wynik podboju słabych grup społecznych plemion przez silniejsze i o wyższym poz.rozw.cywil.Dominujaca grupa przejmowala i ustanawiala władze (Ludwik Gumplowicz i Eugen Duhrin). Teoria marksistowska-panstwo powst.w wyniku rozpadu ustroju rodowo- plemiennego,który był skutkiem pojawienia się najpierw specjalizacji pracy a potem jebia nogi.i własności prywatnej i podzialu dotad jednolitego społeczeństwa na klasy.Uksztalt.sie wtedy dwie antagonist.klasy-posiadacze srodkow prod.i pozbawionych srod.prod.Ważnym pojęciem jest typ państwa-podkresla on jaka klasa jest ekonomicznie dominujaca i tym samym sprawuje władze polit.Marksizm wyodrebnil 4typy państwa: niewolnicze,feudalne,kapitalistyczne i socjalistyczne.( Karol Marks i Fryderyk Engels). Teoria państwa w katolickiej nauce społecznej zakłada ze państwo jest wytworem rozumu człowieka który uswiadomil sobie konieczność istnienia org.sluzacej ochronie bytu spol. Panstwo jak organ.niezalezna i samowystarczalna sluzy wiec dobru wszystkich obywat. Funkcje państwa i jego cele: Cele państwa Państwo ma do spełnienia określone cele: Realizacja dobra wspólnego, Zagwarantowanie ludziom wolności, Zapewnienie...