Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu Terroryzm jest to zjawisko, które w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne. Termin ten oznacza użycie przemocy fizycznej, psychicznej, jak i broni, czy ładunków wybuchowych przeciwko pojedynczym osobom lub grupom, mające na celu zastraszenie społeczeństwa i władz państwa, w celu wymuszenia na nich realizację konkretnych celów. Zazwyczaj terroryści uderzają w niewielką część ludności, żeby zmusić resztę obywateli do odpowiedniego zachowania. Działania te są realizowane poprzez naruszenie porządku prawnego. Ponieważ terroryzm stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz wolności, są podjęte różne środki do zapobiegania mu. Obowiązek do walki z tym zjawiskiem spoczywa na państwach, organizacjach, a także instytucjach międzynarodowych, ponieważ ich priorytetem jest utrzymywanie pokoju. Do takich możemy zaliczyć m.in. ONZ, Unię Europejską, NATO, Radę Europy, OBWE, Organizację Państw Amerykańskich, Unię Afrykańską, czy Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Społeczność światowa dąży do likwidacji konfliktów i rozwiązywania spornych problemów. Wypracowała szereg regulacji prawnych, do których można zaliczyć protokoły i konwencje ONZ w pierwszej kolejności, które w sposób wszechstronny obejmują kwestie przeciwdziałania, jak i zwalczania go. Dokumenty ONZ stanowią podstawę do rozwiązań prawnych. Jednak, moim zdaniem, tak naprawdę one nie do końca działają tak, jak powinny. Co prawda, wszystkie organizacje, na czele z ONZ, dokładają wszelkich starań, aby zapobiegać aktom terroryzmu, represjonować tych, którzy są im winni oraz ochraniać obywateli, jednak nie zawsze to wystarcza. Jeśli chodzi o zapobieganie terroryzmowi, to w pierwszej kolejności chodzi o likwidowanie przyczyn terroryzmu. Nie dopuszczenie do powstawania konkretnych sytuacji, np. niezadowolenia obywateli. Należy dusić problem w zarodku. Pomóc w poprawie sytuacji ekonomicznej słabszych państw, w których panuje wojna, nie pozwalać, aby złe sytuacje społeczne w innych krajach pozwalały na to, aby terroryści mogli znaleźć w nich azyl i ucieczkę od kary. Bezpośrednia walka z terroryzmem polega na tym, że władze muszą być przygotowane i gotowe na ataki. Policja oraz siły militarne przechodzą szkolenia, by wiedzieć, jak mają się zachować w takiej sytuacji. Wzmacnia się ochronę fizyczną i techniczną konkretnych obiektów, które mogą być zagrożone, a także działalność ofensywną, która ma doprowadzić do aresztowania terrorystów, rozbicie ich struktur i organizacji oraz udaremnienia zamachów. Angażuje się do tego nie tylko wyżej wymienione dwa organy...