Surowce mineralne występujące na Ziemi i ich gospodarcze zastosowanie Surowce mineralne są wydobytymi ze złoża kopalinami użytecznymi, mającymi zastosowanie w gospodarce, są one produktami przemysłu wydobywczego. są składnikami środowisk przyrodniczych: skorupy ziemskiej, hydrosfery, biosfery i atmosfery. Ze względu na warunki powstawania surowce naturalne dzielimy na nieorganiczne: powietrze atmosferyczne, surowce mineralne, gleby i wody (z mineralnymi), a także organiczne: rośliny i zwierzęta lądowe, wód śródlądowych i morskich.<od myślników> Rozwój gospodarczy państwa i jego zasoby finansowe są uzależnione od zasobności w surowce mineralne Surowce mineralne możemy podzielić na: -SUROWCE ENERGETYCZNE: *węgiel kamienny . KOPALINY SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Węgiel kamienny . Najczęściej jest spotykany w formie kopalnej. jest paliwem kopalnym, zalegającym pod ziemią na różnych głębokościach. Ma ona zróżnicowaną strukturę i wartość kaloryczną od czego zależą koszty jego wydobycia i opłacalność eksploatacji . Węgiel kopalny jest skałą osadową z różnych organicznych związków roślinnych. jest on metamorficzną odmianą szczątków martwych roślin i zwierząt .Węgiel kamienny wydobywany jest już od ponad półtora wieku. 60 % wydobywane węgla spala się w elektrowniach, 25% przetwarza w koksowniach, 15 % w postaci bezpośredniej zużywa przemysł i ludność Szacowane zasoby tego surowca wynoszą 9900 mld t. Największe złoża węgla kamiennego znajdują się w Rosji, USA, Chinach, Australii, Wielkiej Brytanii i w Polsce na Śląsku. Węgiel kamienny jest ważnym artykułem handlu międzynarodowego. Od kilku lat czołową pozycję wśród eksporterów tego paliwa zajmuje Australia, Stany Zjednoczone. Importerami są przede wszystkim kraje wschodniej Azji i Europy Zachodniej. W przemyśle energetycznym wykorzystywany jest on do wytworzenia energii cieplnej w wyniku spalania. Po przeróbce chemicznej - do otrzymania smoły,koksu, benzyny, gazów. Węgiel kamienny może być zastępstwem dla innych paliw stałych gorszej jakości jak węgiel brunatny czy torf. Sam również w energetyce może być zastąpiony przez inne paliwa, np. atom, woda, energia słoneczna czy wiatr. Węgiel brunatny Odgrywa znacznie mniejszą rolę w energetyce niż kamienny. Jest on surowcem energetycznym, który nie jest produktem międzynarodowej wymiany. Wykorzystywany jest głównie w elektrowniach zlokalizowanych pobliżu miejsc wydobycia Jest przede wszystkim surowcem energetycznym, ale służy także do wytwarzania, smoły wylewnej, benzyny, olejów opałowych i smarów. Używany jest również jako dodatek do nawozów. . . Jest także przetwarzany na...</od>