* ANGLO-AMERYKANIE:

- 5% ludności świata

- religie: katolicy, protestanci, animizm

- języki: indoeuropejskie, indian ameryki, paleoazjatyckie i Eskimosów

- rasy: indiańskie, mongoloidalne

- tradycje wolnościowe

* AMERYKA ŁACIŃSKA:

- 8% ludności świata

- religie: katolicy, animizm

- języki: indoeuropejskie, indian ameryki

- rasy: indiańskie

* EUROPA:

- 8% ludności świata

- religie: protestanci, katolicy, islam

- języki: indoeuropejskie, uralskie, japoński, koreański

- rasy: europeidalne

- równouprawnienie, rozwój wiedzy i kultury

* WSCHODNIOSŁOWIANIE:

- 4,5% ludności świata

- religie: protestanci, animizm

- języki: indoeuropejskie, ałtajskie, uralskie

- rasy: mongoloidalne, biała z żółtą mongoloidalną

* ISLAM:

- 15% ludności świata

- religie: islam, inne kościoły chrześcijańskie

- języki: semicko-chamickie, sudańskie

- rasy: europeidalne, negroidalne, biała z czarną negroidalną

- polityka regulowana przez religię

* AFRYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA:

- 7% ludności świata

- religie: islam, animizm, protestanci, katolicy, hinduizm

- języki: sudańskie, bantu, buszmeńsko-hotentockie, germańskie, malajsko-polinezyjskie

- rasy: negroidalna, mongoloidalna, biała z czarną negroidalną

- nie wolno sporzywać mięsa wieprzowego

* CHINY:

- 20% ludności świata

- religie: islam, buddyzm, religie Chin i Korei

- języki: chińsko-tybetańskie, ałtajskie

- rasy: mongoloidalne

- Pekin, potrawy, wyższa technologia (high-tech)

* JAPONIA:

- 5% ludności świata

- religie: religie Japonii, religie Chin i Korei

- języki: japoński i koreański

- rasy: mongoloidalne

- tygrysy azjatyckie, smoki, kwiat wiśni, high-tech, sztuki walki

* INDIE:

- 15% ludności świata

- religie: hinduizm, buddyzm

- języki: indoirańskie, drawidyjskie, chińsko-tybetańskie

- rasy: europeidalne, biała z czarną negroidalną

- starożytna kultura, św. krowa

* AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA:

- 9% ludnosci świata

- religie: buddyzm, religie Chin i Korei, animizm, islam, inne kościoły chrześcijańskie

- języki: malajsko-polinezyjskie, chińsko-tybetańskie, drawidyjskie

- rasy: mongoloidalne

- Wietnam, Tajlandia, Filipiny, wiatry monsumowe, narażony na fale Tsunami

* PACYFIK:

- 0,4% ludności świata

- religie: katolicy, animizm

- języki: austarlijskie i papusaskie

- rasy: australoidalne (aborygeni)

- kolonie Polskie, narażone na katastrofy, Hawaje

* AUSTRALIA:

- 0,5% ludności świata

- religie: animizm, protestanci, katolicy

- języki: australijskie i papusaskie, germańskie

- rasy: australoidalne, polinezyjska

- konflikt o dużej aktywności, kangury, koale, opera w Sydney, pustynia piaszczysta