hipoteza: Cz natura i jej piękno wpływa na człowieka? Jest to liryka bezpośrednia, opisowa. Przedmiotem opisu jest powszechny element natury - drzewa, które nabierają charakteru mistycznego(pochwała przedmiotu) Drzewa są ukazane w pięknym świetle, zastosowanie gry świateł. Pobudzone zostają wszystkie zmysły czytelnika(synstezja)...