hipoteza: Cz natura i jej piękno wpływa na człowieka?

Jest to liryka bezpośrednia, opisowa. Przedmiotem opisu jest powszechny element natury - drzewa, które nabierają charakteru mistycznego(pochwała przedmiotu) Drzewa są ukazane w pięknym świetle, zastosowanie gry świateł. Pobudzone zostają wszystkie zmysły czytelnika(synstezja) Regularność wiersza podkreśla harmonię i dostojność drzew. Człowiek obserwujący naturę doznaje niesamowitych przeżyć duchowych. Wykrzyknienie na końcu wiersza podkreśla wpływ przyroy na człowieka.