Plan wydarzeń:

*Opis postaci Mendla:

-historia głównego bohatera

-poglądy Mendla na wychowanie wnuka Jakuba

*Relacja z codziennych czynności dziadka i wnuka:

-wspólny posiłek

-nauka gimnazjalisty

-modlitwy szabatowe

*Powrót wystraszonego Jakuba ze szkoły.

*Dependent informuje Mendla o napaściach na Żydów.

*Wizyta i rozmowa z zegarmistrzem:

-potwierdzenie plotek o planowanych napaściach

-dyskusja na temat Mendla i jego „polskości”

*Student ostrzega przed atakami.

*Próby udzielenia ratunku przez sąsiadów, nagłe przybycie napastników.

*Student broni Żydów.

*Zmiana uczuć Mendla do Warszawy i jej mieszkańców.