Inwestycje w mieszkania, są jedną z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych form inwestowania. Inwestycje te są inwestycjami długoterminowymi, które są finansowane albo z własnych środków finansowych lub też kredytami hipotecznymi. Ceny zakupu mieszkań różnią się w zależności od miasta, w którym się znajdują. To co wpływa na cenę mieszkań to lokalizacja mieszkania, jego odległość od centrum miasta, czy też standard mieszkania. Mieszkania przeznaczone do remontu, o gorszej lokalizacji zawsze są tańsze od tych znajdujących się w centrum miasta o wysokim standardzie. Rozpoczynając inwestycję w mieszkania rozważ z jakich środków będzie ono finansowana – czy z własnych, czy poprzez kredyt udzielony przez bank. Kupując mieszkanie ze środków pieniężnych inwestora, zyski płyną do niego bezpośrednio poprzez wynajem bądź też sprzedaż. W przypadku zakupienia mieszkania ze środków uzyskanych poprzez kredyt hipoteczny, możena je spłacić z pieniędzy uzyskanych z wynajmu nie ponosząc wówczas dodatkowych kosztów utrzymania mieszkania, a następnie w przyszłości sprzedać z zyskiem. Inwestycja w mieszkania, nie jest oczywiście pozbawiona ryzyka. Ryzyko, które tutaj występuje jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku innych inwestycji. W momencie gdy inwestor nie posiada wystarczającej wiedzy może skorzystać z biur pośredników nieruchomości, jednak należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowi kosztami, ale i ryzyko jest wtedy minimalne. Na co zwracać uwagę podczas zakupu mieszkania u dewelopera: 1. Sprawdzenie akt dewelopera znajdujących się w sądzie rejonowym. Pozwala to na określenie kapitału zakładowego dewelopera oraz bilansu firmy dzięki którym można sprawdzić czy firma jest rzetelna i wypłacalna. 2. Sprawdzenie ksiąg...