Inwestycje w mieszkania, są jedną z najpopularniejszych i najbezpieczniejszych form inwestowania. Inwestycje te są inwestycjami długoterminowymi, które są finansowane albo z własnych środków finansowych lub też kredytami hipotecznymi.

Ceny zakupu mieszkań różnią się w zależności od miasta, w którym się znajdują.

To co wpływa na cenę mieszkań to lokalizacja mieszkania, jego odległość od centrum miasta, czy też standard mieszkania. Mieszkania przeznaczone do remontu, o gorszej lokalizacji zawsze są tańsze od tych znajdujących się w centrum miasta o wysokim standardzie.

Rozpoczynając inwestycję w mieszkania rozważ z jakich środków będzie ono finansowana – czy z własnych, czy poprzez kredyt udzielony przez bank. Kupując mieszkanie ze środków pieniężnych inwestora, zyski płyną do niego bezpośrednio poprzez wynajem bądź też sprzedaż. W przypadku zakupienia mieszkania ze środków uzyskanych poprzez kredyt hipoteczny, możena je spłacić z pieniędzy uzyskanych z wynajmu nie ponosząc wówczas dodatkowych kosztów utrzymania mieszkania, a następnie w przyszłości sprzedać z zyskiem.

Inwestycja w mieszkania, nie jest oczywiście pozbawiona ryzyka. Ryzyko, które tutaj występuje jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku innych inwestycji.

W momencie gdy inwestor nie posiada wystarczającej wiedzy może skorzystać z biur pośredników nieruchomości, jednak należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowi kosztami, ale i ryzyko jest wtedy minimalne.

Na co zwracać uwagę podczas zakupu mieszkania u dewelopera:

1. Sprawdzenie akt dewelopera znajdujących się w sądzie rejonowym. Pozwala to na określenie kapitału zakładowego dewelopera oraz bilansu firmy dzięki którym można sprawdzić czy firma jest rzetelna i wypłacalna.

2. Sprawdzenie ksiąg wieczystych nieruchomości. Dzięki temu dowiesz się kto jest prawowitym właścicielem nieruchomości i czy nieruchomość ta nie jest obciążona jakimiś zobowiązaniami, hipoteką.

3. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej budowy. Tutaj zwróć uwagę na pozwolenia na budowę oraz na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Dokładne przejrzenie projektów umów, jakie zawierane są z deweloperami. Ostatnim aspektem jest zdobycie informacji, opinii o danym deweloperze, najlepiej wśród znajomych bądź na różnych forach dyskusyjnych.

Im mieszkania tańsze, tym ich potencjał wzrostowy większy. Dotyczy to nawet tych w budynkach z wielkiej płyty i na peryferiach, które mieszczą się w limitach programu „Rodzina na swoim”. Na pozostałe popyt będzie spadał chociażby dlatego, że maleje zdolność kredytowa Polaków.

WARSZAWA: 15.000-30.000 zł/m2

KRAKÓW: 10.000-13.000 zł/m2

POZNAŃ: 5.000-7.000 zł/m2

LUBLIN: 4.000-6.000 zł/m2

ZAMOŚĆ: 2600-2900 zł/m2