W powieści Bolesława Prusa „Lalka” i utworze Juliusza Słowackiego „Kordian” zawarty jest obraz epoki zachodnioeuropejskiej. Autorzy, ponieważ są z innych epok prezentują Zachód w różny sposób. Juliusz Słowacki krytykuje zachód, przedstawia go w ciemnych barwach, natomiast Bolesław Prus, autor epoki pozytywizmu odsłania go w sposób ciekawy, barwny. „Kordian” jest to utwór z epoki romantyzmu, natomiast „Lalka” jest powieścią pochodząca z epoki pozytywizmu. Przedstawiony fragment „Lalki” to przemyślenia Stanisława Wokulskiego na temat Paryża. Bohater, obserwując miasto z góry podczas lotu balonem jest bardzo zafascynowany .Mimo chaosu, jaki w nim panuje Wokulski odnajduje pozytywne strony: „Paryż, pomimo pozornego chaosu, ma plan, ma logikę (…)”. Stanisław obserwując Paryż zwraca uwagę na to, że miasto budowało wielu różnych ludzi, a mimo to wybudowane zostało logicznie. Myśląc o otaczającej go przestrzeni dochodzi do wniosku, że jest to miasto ludzi pracujących. Wokulski zwraca uwagę na to, że ciężka praca ludzi przynosi te same skutki, co praca pszczół: „ Zatem – praca milionów ludzi, którzy tak głośno krzyczą o swojej wolnej woli, wydaje te same skutki , co praca pszczół, budujących regularne plastry (…)” . Bohater stwierdza, że paryżanie dużo pracują: „ A cóż oni takiego robią? – Przede wszystkim – nadzwyczajnie pracują, po szesnaście godzin na dobę, bez względu na niedziele i święta”. W kolejnym akapicie, bohater zwraca uwagę na dorobek całego Paryża. Jest zaimponowany tym, że Paryż tworzą ludzie z pokolenia na pokolenie, dając szansę każdemu na zaspokojenie potrzeb i rozwój nowej cywilizacji. Wspomina o tym, że dobytek Paryża, to historia wielu rodów. Wokulski widzi ogromy wkład i podziwia pracę ludzi. Twierdzi, że treścią życia paryskiego jest praca nad szczęściem. Bohater zwraca uwagę na dorobek cywilizacyjny miasta: hale, galerie, różne muzea i gabinety. Podkreśla, że w Paryżu nie ma czasu na nudę. Wokulski zauważa również, że Francuzi tworzą coś, nie po to żeby było piękne, ale użyteczne: „( …)dzieła sztuki są nie tylko piękne, ale i użyteczne. Przy łukach triumfalnych i wieżach kościołów znajdują się schody, ułatwiające wejście na szczyt i spoglądanie na miasto z wysokości” .Jednak nie wszystkie cechy w powieści Bolesława Prusa pt. „ Lalka” tworzą pozytywny obraz cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Wokulski zauważa, że mimo tak ogromnego codziennego wkładu i wysiłku w tworzenie cywilizacji, w mieście zachowane jest prawo doboru, które jest zgodne z tym, że przeżywają tylko najsilniejsi: „ (…) Dzięki czemu spełnia się tu prawo doboru, wedle...