Ochrona mniejszości narodowych w ustawodawstwie Bułgarii i Rumunii Informacje ogóle Rumunia Rumuni są narodem wschodnioromańskim. Największa liczczba Rumunów mieszka w Rumunii, ale bardzo duże skupiska znajdują się również w Hiszpanii i USA. Ogólna liczba tego narodu wynosi ok. 22 mln. Nazwa Rumunia oznacza ,,obywatele Rzymu’’. Religią, która dominuje w tym narodzie jest tradycyjne prawosławie, lecz stosunkowo duża liczna wyznaje katolicyzm oraz grekokatolicyzm. Najliczniejszą mniejszością narodową zamieszkującą Rumunię są Węgrzy, którzy zamieszkają tereny Harghita, Covasna, Mureş gdzie jest ich więcej niż Rumunów. Drugą pod względem wielkości mniejszością są pochodzący z Niemiec Sasi. Innym, bardzo licznym narodem zamieszkującym Rumunię są Romowie. Oficjalnie zamieszkuje ich ok. 500 tys. , lecz w rzeczywistości może ich mieszkać nawet do 2,5 mln. Romowie pochodzą z północno-zachodnich Indii. Romowie nie znaleźli żadnego kraju w którym mogli się osiedlić dlatego też stali się narodem koczowniczym. W Rumunii nie byli dobrze traktowani, wręcz przeciwnie byli traktowani jako niewolnicy. Włoski Kodeks Karny z roku 1811 stwierdzał, że każdy z matki i ojca cygana rodzi się niewolnikiem. Dopiero w połowie XIX wieku stopniowo znoszono niewolnictwo. W czasie II wojny światowej odbyła się masowa eksterminacja Romów, szacunkowo zginęło 200 tys. Romów. W rumuńskiej Bukowinie zamieszkują Polacy. Zgodnie z ustawodawstwem miejscowości, którą dana mniejszość zamieszkuje w liczbie ok 20% społeczeństwa mogą obok rumuńskiej nazwy mieć nazwę w języku mniejszości narodowej, dlatego 8 miejscowości w Bukownie nosi polską nazwę. Mniejszości, które w mniejszej liczbie zamieszkują Rumunie to: Turkowie, Ukraińcy oraz Rosjanie. Bułgaria W Bułgarii ogólna liczba ludności wynosi ok. 8 mln. Większość obywateli mieszka w miastach i jest wyznawcą prawosławia, mniejsza część to wyznawcy Islamu. Mniejszości narodowe zamieszkujący Bułgarię to Turcy, stanowią ok 10% ludności. Kolejną mniejszością są Romowie, oni zaś stanowią niecałe 3%. Bułgaria od zawsze była krajem zróżnicowany pod względem etnicznym, mniejszości narodowe stanowiłyduży odsetek liczy ludności. Wiele lat trwała niewola pod jaką znalazła się Bułgaria w wyniku podbojów przez Turków . Spowodowało to, że duża liczba ludności tureckiej pozostała na tych terenach, którzy teraz zwani są muzułmańską mniejszość etniczną. Ustawodawstwo Bułgarii i Rumunii dotyczące mniejszości narodowych Rumunia W Rumuni obecnie ponad 20 mniejszości narodowych posiada status mniejszości. Są to: Polacy, Ormianie, Niemcy, Czesi, Grecy, Macedończycy,...