1. Wstęp narratora: · Opis wyglądu kamizelki odkupionej od Żyda. · Przedstawienie i opisanie sąsiadów · Kwiecień : wprowadzenie się małżeństwa do domu. · Lipiec : Opuszczenia przez służącą domu. · Październik : śmierć mężczyzny. · Listopad : wyprowadzka kobiety z w domu. 2. Historia małżeństwa: · Codzienne życie kochającego się małżeństwa. · Niedzielne spacery. · Dodatkowa praca szansą na godniejsze życie. · Lipiec – krwotok i wizyta lekarza. · Opieka nad chorym mężem. · Wiara bohatera w wyzdrowienie konsekwencją troskliwości i optymizmu żony. · Spotkanie...