1. Uczucie smutku i tęsknoty za krajem. A) poetycki monolog z bogiem Wiersz liryczny, jedn z najpiękniejszych wierszy lirycznych, arcydzieło, napisany wczasiepodrozy do egiptu, poetyckimonolog z bogiem medytacjia poeta pielgrzym...