1. Uczucie smutku i tęsknoty za krajem.

A) poetycki monolog z bogiem

Wiersz liryczny, jedn z najpiękniejszych wierszy lirycznych, arcydzieło, napisany wczasiepodrozy do egiptu, poetyckimonolog z bogiem medytacjia poeta pielgrzym występuje wytworŻE jako główny bohater ujawnia swoje uczucia ma charakter osobisty prywatny pomimo wyrazu uczucia zbiorowości