Jedno z ważniejszych przesłań Jana Pawła II dla młodych Polaków zawierało się w słowach prośby-apelu wypowiedzianej na Jasnej Górze w 1983 r., a przypomnianej na Westerplatte: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali". Słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II rozumiem tak że każdy z nas musi od siebie wymagać jak najwięcej ponieważ tylko i wyłącznie my jesteśmy odpowiedzialni za samych siebie, za swoje czyny. Musimy zawsze dążyć do celu ponieważ nikt za nas tego nie zrobi. Człowiek rozwija się całe życie i tylko sam od siebie może żądać czegoś więcej. Brak wymagań od siebie samego jest źródłem wielu chorób moralnych człowieka, owocuje też zwykle fatalnymi skutkami społecznymi. Bycie wymagającym w stosunku do samego siebie to ogromna część życiowego sukcesu człowieka. Ludzie, których podziwiamy, którzy nam imponują, to ci, którzy potraktowali na serio tę wskazówkę. Jeśli mamy jakieś własne cele, marzenia powinniśmy robić wszystko aby je osiągnąć np. jeśli chcemy się uczyć to róbmy to i przekazujmy wiedzę następnym pokoleniom. Musimy być wierni swoim ideałom, choć nikt od nas tego nie wymaga. Każdy z nas pragnie mieć przyjaciół, i tak naprawdę ciągle ich poszukujemy, ponieważ życie bez nich nie miałoby sensu. Co prawda wiele razy zawodzimy się na ludziach których darzymy wielkim zaufaniem i nazywamy ich przyjaciółmi, ponieważ okazuje się że byliśmy oszukiwani przez kogoś....