Jeśli decydujemy się na rozpoczęcie działalności gospodarczej musimy następnie stanąć przed wyborem formy jej prowadzenia. Nie jest możliwe wskazanie jednej, najlepszej, uniwersalnej formy organizacyjno-prawnej, ponieważ każda posiada swoje zalety i wady. Przy wyborze formy prawnej, którą można zastosować, należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: skalę działalności, liczbę wspólników, zakres odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania firmy formę opodatkowania, rodzaj prowadzonej księgowości, sposoby pozyskiwania kapitału, wymagania założycielskie, możliwości finansowania działalności, Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej to indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki. Indywidualna działalność gospodarcza – jeden właściciel, będący jednocześnie osobą fizyczną prowadzi i reprezentuje przedsiębiorstwo. Właściciel przedsiębiorstwa jednoosobowego odpowiada w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i majątkiem osobistym. Jest całkowicie odpowiedzialny za działalność przedsiębiorstwa i posiada pełnię kompetencji decyzyjnych przedsiębiorcy. Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwa jednoosobowe to z reguły jest najliczniejsza grupy firm, działających głównie w takich dziedzinach jak handel, usługi, rolnictwo czy drobna produkcja. Często stanowią pierwszą formę działalności gospodarczej, podlegającą w późniejszym okresie przekształceniom. Spółki - spółka to zrzeszenie osób lub kapitału w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka prawnie oznacza umowę zawieraną przez wspólników, którzy planują razem prowadzić wspólne przedsiębiorstwo we wspólnym celu gospodarczym. Spółki dzielą się na osobowe i kapitałowe oraz cywilne i handlowe. Spółki kapitałowe – w spółkach kapitałowych najczęściej nie ma żadnej więzi między działalnością spółki i pracą osobistą wspólników. Toteż Ci nie odpowiadają za zobowiązanien spółki wobec wierzycieli. Podmiotem odpowiedzialności jest jedynie spółka odpowiadająca za zobowiązania swoim (wydzielonym od majątku wspólników) kapitałem. Spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Spółki osobowe - opierające swą działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie, przy czym wspólnicy wraz ze spółką ponoszą pełną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki. Wyróżnia się wśród nich spółkę: cywilną, jawną, komandytową, partnerską i spółkę komandytowo-akcyjną. Spółka jawna - spółka osobowa, która nie jest osobą prawną, wiec...