Jan Kochanowski to najwybitniejszy pisarz polski XVI w. Jego poezja jest uniwersalna i utwory tego poety czytamy najchętniej, ponieważ po dzień dzisiejszy jest ona aktualna i nigdy nie straci na swojej wartości. Moim zdaniem Kochanowski był twórcą pięknej, wspaniałej literatury i języka literackiego. Na jego twórczość składają się różne gatunki literackie: fraszki, pieśni, treny. Piękny charakter ma wiersz "Serce roście", w którym poeta przedstawia nam nadejście wiosny. W wierszu poeta wysuwa refleksje, że gdy nadchodzi ta pora roku raduje się cały świat, radują się tez ci, którzy mają czyste sumienie. Jeśli się to posiada, wówczas można radować się przyrodą, śpiewem ptaków, zielenią i kwitnącymi łąkami. Wiersz "Na dom w Czarnolesie" to - apostrofa, której adresatem jest Bóg. Poeta w formie modlitwy dziękuje Stwórcy za błogosławieństwo przy pracy, czego owocem jest dom i majątek czarnoleski. Ten dom więcej dla niego znaczy niż murowany pałac zdobiony złotem. Chce żyć w zdrowiu i z czystym sumieniem, prosząc jednocześnie o dalszą pomoc i błogosławieństwo przy pracy. Bardzo mądre fraszki które miałam przyjemność przeczytać to m.in.: "Na Młodość", "Na Nabożną", "Na Konrata", "Do Jakuba". Każda z wymienionych fraszek to utwór o żartobliwej treści, w których nie brak satyry. Najczęściej zakończone są dowcipną, zaskakującą płentą, z których wskazówki i dla nas są wciąż aktualne. Moim zdaniem najpiękniejsze, najbardziej emocjonalne wiersze, wywołujące w nas wzruszenie, a nawet łzy są treny. Nic dziwnego, że są one tak smutne i bije z nich tyle bólu i goryczy. Powstały przecież po stracie ukochanej córki, Urszulki. Tren V składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest doskonale, tym razem, skończonym porównaniem homeryckim. Poeta mówi tu o śmierci córki jak o ścięciu młodej, delikatnej oliwki. Druga część jest apostrofą do Persefony. Kochanowski wini ją o stratę swojego dziecka. Zaczerpnięcie elementu mitologicznego jeszcze raz wskazuje na znajomość antyku. W Trenie VIII przewodnim motywem jest pustka, którą odczuwa poeta. Cisza panuje w domu. Poeta zwraca się do córki, dlaczego tak wcześnie go opuściła. Mówi, że nikt nie...