Portrety kobiet w literaturze. Omów temat analizując wybrane utwory różnych epok. I. Literatura podmiotu - Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny - Dąbrowska Maria, Noce i dnie - Flaubert Gustaw, Pani Bovary - Gombrowicz Witold, Ferdydurke - Krasicki Ignacy, Żona modna - Krasiński Zygmunt, Nieboska komedia - Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka - Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem - Prus Bolesław, Lalka - Reymont Władysław, Chłopi - Sofokles, Antygona - Szekspir William, Balladyna - Szekspir William, Makbet - Tołstoj Lew, Anna Karenina - Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej - Zapolska Gabriela, Żabusia II. Literatura przedmiotu - Bachórz Józef, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej - Borkowska Grażyna, Cudzoziemki studia o polskiej prozie kobiecej - GudzijNikolaj Kallinikovič, Tołstoj - Kraskowska Ewa, Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu: Całe życie Sabiny - Maciąg Włodzimierz, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej - Matuszewski Ryszard, Literatura polska -...