Portrety kobiet w literaturze. Omów temat analizując wybrane utwory różnych epok.

I. Literatura podmiotu

- Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny

- Dąbrowska Maria, Noce i dnie

- Flaubert Gustaw, Pani Bovary

- Gombrowicz Witold, Ferdydurke

- Krasicki Ignacy, Żona modna

- Krasiński Zygmunt, Nieboska komedia

- Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka

- Orzeszkowa Eliza, Nad Niemnem

- Prus Bolesław, Lalka

- Reymont Władysław, Chłopi

- Sofokles, Antygona

- Szekspir William, Balladyna

- Szekspir William, Makbet

- Tołstoj Lew, Anna Karenina

- Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej

- Zapolska Gabriela, Żabusia

II. Literatura przedmiotu

- Bachórz Józef, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

- Borkowska Grażyna, Cudzoziemki studia o polskiej prozie kobiecej

- GudzijNikolaj Kallinikovič, Tołstoj

- Kraskowska Ewa, Świat według Boguszewskiej i po kobiecemu: Całe życie Sabiny

- Maciąg Włodzimierz, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej

- Matuszewski Ryszard, Literatura polska

- Nowacka Irena, Nie-boska komedia Zygmunta Krasińskiego

- Nowak – Dłużewski Juliusz, Ignacy Krasicki życie i twórczość

- Okręt Leon, O Lalce słów kilka

- Polańczyk Danuta, Balladyna Juliusza Słowackiego

- Polańczyk Danuta, Makbet W. Szekspira

- Rapak Teresa, Pani Bovary Gustwa Flauberta czyli paradoksy arcydzieł(a)

- Srebrny Stefan, Antygona

- Taborski Roman, Moralność pani Dulskiej

- Walas Teresa, Kobieta i kwestia ludzka. O Żabusi Gabrieli Zapolskiej

- Ziejka Franciszek, Władysław Stanisław Reymont – Chłopi