Historia życia w wodzie Dawno, dawno temu powstało, czyli około 3,8 miliarda lat temu życie na Ziemi. Pierwsze komórki pojawiły się w morzach. Możemy to określić na podstawie występowania skamieniałości, czyli zachowane w skałach szczątki organizmów. Okres, w którym żył organizm zachowany w postaci skamieniałości, odpowiada okresowi, w którym powstały skały zawierające tą skamieniałość. To właśnie na ich postawie geologowie mogą określić wiek skał, a paleobiologowie, czyli uczeni zajmujący się historią życia, mogą określić główne etapy ewolucji życia na Ziemi. Na początku były komórki. Nie zawierały jądra ani innych organelli komórkowych. Życie rozwijało się wówczas w warunkach beztlenowych, ponieważ ówczesna atmosfera nie zawierała tlenu. Uczeni sądzą, że te najwcześniejsze komórki mogły żyć w wodzie, której temperatura nie przekraczała 90 stopni C. W podobnych warunkach żyją niektóre współczesne gatunki bakterii. Prawdopodobnie pierwsze komórki powstały ze związków zawartych w meteorytach, które spadają na Ziemię. Deszcze spłukały związki organiczne do mórz. W płytkich sadzawkach stężenie związków organicznych jest tak duże, że reagują one ze sobą tworząc makrocząsteczki biologiczne. Dodatkowo wulkany wyrzucały do atmosfery węgiel, wodę i amoniak, wyładowania elektryczne dostarczały energię do reakcji chemicznych, przez co powstały pewne związki organiczne. Jak wspominałam pierwsze komórki nie zawierały wydzielonego jądra komórkowego, ani organelli, jak chloroplasty czy mitochondria. Budową przypominała obecne bakterie. Fotosynteza, pojawiła się prawdopodobnie przed ponad 3 miliardami lat. Wówczas był to jednak proces dość prymitywny, a około miliarda lat zajęło ewolucji jego udoskonalanie. Ubocznym efektem fotosyntezy stał się tlen, który jest nim i dziś. I od tego momentu rozpoczął się proces przekształcania atmosfery ziemskiej. W rezultacie ciągłego wydzielania tlenu przez żyjące w morzu fotozyntujące komórki, atmosfera z beztlenowej zamienia się w tlenową, podobną do dzisiejszej. Miało to wielki wpływ na kierunkiem zmian ewolucyjnych. Zaczęły ewoluować organizmy, które miały zdolność wykorzystywanie tlenu do biologicznego spalania zawiązków organicznych i uzyskania w ten sposób energii do życia. Przed 650 milionami lat życie na Ziemi trwało bardzo długo, bo ponad 3 miliardy lat. Dopiero w tym okresie jednak masowo pojawiły się zwierzęta, a konkretniej morskie bezkręgowce. Niektóre z nich przypominały dzisiejsze pierścienice, inne nie były podobne do obecnie żyjących bezkręgowców. Zanim jednak pojawiły się zwierzęta dokonały się...