Dziady cz. III są formą rehabilitacji Adama Mickiewicza za to, że nie wziął on udziału w powstaniu listopadowym . Akcja utworu dzieje się jednak przed powstaniem i opisuje dzieje polaków i Rosjan. Jedynym z bohaterów jest Konrad przeistoczony Gustaw prawdopodobnie jego

W pierwszym z podanych fragmentów Mickiewicz opisuje państwo rosyjskie. Pisze on, że jest to dzika, mroźna i zaśnieżona kraina przypominająca pustynie. W tej zacofanej krainie domy są prymitywne, zbudowane z samego drewna i rozmieszczone tylko gdzieniegdzie. W Rosji skupisko takich prymitywnych chat już nazywa się grodem.

Ludzie w Rosji są bardzo silni, zahartowani i przyzwyczajeni do niesprzyjających warunków klimatycznych, lecz autor sugeruje, że są to ludzie dzicy i zacofani tak jak kraina, w której żyją.

W państwie rosyjskim jest dużo dróg, które często się krzyżują, lecz biegną nie tam gdzie potrzebują ich ludzie i kupcy. Przebieg dróg wyznaczał car ze swojego pałacu. Świadczy to o jego despotyzmie. Gdy jakaś wioska polska stała na terenach gdzie car wyznaczył drogę, bezwzględni Rosjanie zrównywali ją z ziemią, co świadczy o egoizmie i nieograniczonej władzy cara.