Wstęp Celem niniejszej pracy będzie przedstawienie sposobu podejścia do problemów świata współczesnego osób rozumujących zgodnie z zasadą konstruktywizmu. Chcąc nie chcąc dojdziemy do wniosku, że konstruktywiści jako jedni z nielicznych są grupą osób - można by rzec społecznością - która w swoisty, prosty i banalny a zarazem racjonalny i fachowy sposób ukazuje sposoby radzenia sobie z problemami wynikającymi z zapewnienia nam wszystkim minimum bezpieczeństwa. Musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nie rozwija się tylko i wyłącznie w sferze elit politycznych (taki stan rzeczy miał miejsce w realizmie), lecz także w sferze publicznej gdyż elity, czyli rządzący wymagają naszego poparcia i muszą się liczyć ze zdaniem opinii publicznej. Postaram się również pokazać, że bez społeczeństwa, czyli bez nas każdego z osobna nie byłoby historii, nie byłoby państwa, nie byłoby konfliktów i wojen, nie byłoby "niczego". Słowo konstruktywizm, czyli w dosłownym tłumaczeniu konstruować coś, budować, tworzyć tłumaczy to dosłownie. Konstruktywizm - podejście nowe czy stare??? Chcąc wyjaśnić znaczenie pojęcia "konstruktywizm" i przesłanki, którymi kierują się myśliciele zajmujący się nim należy wyjaśnić genezę jego powstania. Według wiedzy powszechnej pojęcie to powstawało pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku. Doszedłem jednak do źródeł, które w wymierny sposób pokazują, że jest to podejście dużo starsze niż dotychczas się sądzi. Jego początki ujrzeć można już w XVIII wieku, kiedy to włoski filozof Giambattista Vico w swoich pismach wyraźnie ukazuje sposób myślenia konstruktywistów twierdząc, że "świat naturalny jest dziełem Boga a świat historyczny jest dziełem człowieka" . Zgodnie z założeniami współczesnych konstruktywistów czynniki takie jak idee, normy czy poglądy są najważniejsze dla tworzenia i funkcjonowania świata polityki. Vico stwierdza podobnie, twierdząc, że historia nie jest samoistnym procesem rozwijającym się i ewoluującym. Nic w świecie konstruktywistów nie dzieje się bez ludzi, bo to ludzie tworzą historię, to ludzie tworzą świat społeczny i polityczny, to ludzie tworzą system międzynarodowy, a co za tym idzie to ludzie tworzą ramy bezpieczeństwa - swojego, społeczności w której żyją, państwa, narodu i w końcu całego świata. Główne założenia Konstruktywiści należą do badaczy dla których celem badań jest raczej interpretacja niż wyjaśnienie. Główną rzeczą nad którą skupiają swoją uwagę konstruktywiści są przekonania, idee, koncepcje oraz założenia powszechnie podzielane przez wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę . Konstruktywizm, w odróżnieniu od...