Temat: Motyw grobu i mogiły w literaturze różnych epok. Przedstaw, odwołując się do przykładów. I Literatura podmiotu Mickiewicz A., Lilije, [w:] Mickiewicz A., Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 166. Orzeszkowa E. Nad Niemnem, Elipsa, Warszawa, 1997. Szymborska W., Nagrobek, [w:] Szymborska W., Widok z ziarenkiem piasku.102 wiersze, Wydawnictwo A5, Poznań 1996, s.25. II Literatura przedmiotu Bachórz J., Pozytywizm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Stentor , Warszawa , 1999, s. 121-131. Bielsko –Biała, 2004, s. 200 ,224, 320, 362. Dominik- Stawicka D, Czarnota E., Język polski. Vademecum maturalne 2012, Operon, Gdynia, 2011, s. 327. Kuncewicz P., Agonia i nadzieja. Poezja polska od 1956, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa, 1993, s. 226-229. Markiewicz H., Pozytywizm, PWN, Warszawa, 2000, s.140-143. Mickiewicz A., Wstęp, [w:] Mickiewicz A., Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 37-42. Nosowska P., Słownik scen literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko –Biała, 2005, s. 119-125. s. 229-232. Słownik bohaterów literackich, pod red. Marty Pawlus, Wydawnictwo Park, Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, PWN, Warszawa, 2000, s.237-251. III Ramowy plan wypowiedzi Teza Motyw grobu i mogiły bardzo często pojawia się w literaturze. W zależności w jakiej epoce występuje, takie niesie ze sobą wartości i symbole. Kolejność prezentowanych argumentów Lilie Adama Mickiewicza Grób Pana jest symbolem zbrodni, za którą żona-zbrodniarka ponosi karę charakterystyka grobu – w jakim miejscu się znajduje , jak wygląda, oraz jakie ma znaczenie dla całości utworu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej grób Jana i Cecylii świadectwem szlacheckiego pochodzenia Bohatyrowiczów, a także symbol pracy i miłości przedstawienie okoliczności w jakich poznajemy mogiłę, oraz osób uczestniczących w tym wydarzeniu Mogiła powstańcza jako miejsce święte, które cały czas ma wpływ na żywych Historia mogiły powstańczej w jaki sposób...