Temat: Motyw grobu i mogiły w literaturze różnych epok. Przedstaw, odwołując się do przykładów.

I Literatura podmiotu

Mickiewicz A., Lilije, [w:] Mickiewicz A., Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 166.

Orzeszkowa E. Nad Niemnem, Elipsa, Warszawa, 1997.

Szymborska W., Nagrobek, [w:] Szymborska W., Widok z ziarenkiem piasku.102 wiersze, Wydawnictwo A5, Poznań 1996, s.25.

II Literatura przedmiotu

Bachórz J., Pozytywizm. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Stentor , Warszawa , 1999, s. 121-131.

Bielsko –Biała, 2004, s. 200 ,224, 320, 362.

Dominik- Stawicka D, Czarnota E., Język polski. Vademecum maturalne 2012, Operon, Gdynia, 2011, s. 327.

Kuncewicz P., Agonia i nadzieja. Poezja polska od 1956, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa, 1993, s. 226-229.

Markiewicz H., Pozytywizm, PWN, Warszawa, 2000, s.140-143.

Mickiewicz A., Wstęp, [w:] Mickiewicz A., Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław, 1986, s. 37-42.

Nosowska P., Słownik scen literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko –Biała, 2005,

s. 119-125.

s. 229-232.

Słownik bohaterów literackich, pod red. Marty Pawlus, Wydawnictwo Park,

Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, PWN, Warszawa, 2000, s.237-251.

III Ramowy plan wypowiedzi

Teza

Motyw grobu i mogiły bardzo często pojawia się w literaturze. W zależności w jakiej epoce występuje, takie niesie ze sobą wartości i symbole.

Kolejność prezentowanych argumentów

Lilie Adama Mickiewicza

Grób Pana jest symbolem zbrodni, za którą żona-zbrodniarka ponosi karę

charakterystyka grobu – w jakim miejscu się znajduje , jak wygląda, oraz jakie ma znaczenie dla całości utworu

Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej

grób Jana i Cecylii świadectwem szlacheckiego pochodzenia Bohatyrowiczów, a także symbol pracy i miłości

przedstawienie okoliczności w jakich poznajemy mogiłę, oraz osób uczestniczących w tym wydarzeniu

Mogiła powstańcza jako miejsce święte, które cały czas ma wpływ na żywych

Historia mogiły powstańczej

w jaki sposób powstała i kto w niej spoczywa,

stosunki poszczególnych bohaterów do powstańczego grobu

podkreślenie męczeńskiej śmierci powstańców

wpływ powstańczego grobu na związek Jana i Justyny

Nagrobek Wisławy Szymborskiej

grób jest miejscem, gdzie poetka dokonuje żartobliwej oceny samej siebie i swej twórczości

przedstawienie wpływu określonej sytuacji poetyckiej na charakterystykę bohaterki

Wnioski

Motyw mogiły w prezentowanych utworach pełni różne funkcje.

w utworze romantycznym, jakim są Lilie, jest miejscem tajemniczym, zsyłającym nieszczęście na głównych bohaterów, symbolem zbrodni, za którą winny musi ponieść karę

w pozytywistycznym dziele Orzeszkowej pierwszy grób- Jana Cecylii jest symbolem pracy i miłości, przypomina bohaterom o ich pochodzeniu, natomiast Mogiła powstańcza to miejsce kultu, pamiątka wydarzeń styczniowych oraz męczeńskiej śmierci poległych.

Szymborska prezentuje inny obraz grobu, nie tak poważny jak poprzednie, jest to miejsce, gdzie artystka w sposób żartobliwy wyraża opinię o sobie i swoim dorobku.