Projekt uruchamiany pod Visual Studio 2008.// liczby pierwsze.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;

void szukaj_liczb_pierwszych(int limit);

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

int limit;

cout<<"Podaj zakres do ktorej liczby mam szukac liczb pierwszych (dla 0 nieskonczonosc): ";
cin>>limit;

szukaj_liczb_pierwszych(limit);

cout<<"nn";
system("pause");
return 0;
}

void szukaj_liczb_pierwszych(int limit) {
static int liczba=2;

int podzielnikow=0;
for(int i=1; i<=liczba; i++) {
if(liczba%i==0) {
podzielnikow++;
if(podzielnikow>2) {
break;
}
}
}

if(podzielnikow==2) {
cout<<"Liczba pierwsza: "<<liczba<<"n";
}

liczba++;

if(liczba <= limit || limit == 0) {
szukaj_liczb_pierwszych(limit);
}
}