Książka Emiliena Tardifa MSC „Jezus Żyje” jest bardzo interesującą lekturą, która może wpłynąć na myślenie i nastawienie każdego chrześcijanina. Na jej każdej stronie jest opisana miłość i dobroć jaką darzy nas Jezus. Emilien Tardif MSC opisuje w tej książce swoje podróże i dokonania będąc narzędziem w rękach Chrystusa.

Emilien w 1973 roku był prowincjałem zakonnego Zgromadzenia Misjonarzy Serca Jezusowego w Republice Dominikańskiej. Zachorował przez ciężką prace jaką włożył

w budowie kościołów, wznosząc seminaria duchowe, centra kultury oraz katechetyczne. Okazało się że to gruźlica płuc. Podczas pobytu w szpitalu odwiedziło go pięciu członków grupy modlitewnej Odnowy Charyzmatycznej by się za niego pomodlić i to go uzdrowiło. Po tym wydarzeniu przełożony Tardifa posłał go do miasta Nagua, który zwołał zgromadzenie aby głosić świadectwo swojego uzdrowienia i modlił się za chorych. W mieście tym dokonał wiele cudów i nawróceń. Nagua z miasta prostytucji stała się miastem modlitwy. Następnym miastem w którym się zatrzymał była Pimentel. Założył tam małą grupkę Odnowy.

W pierwszym spotkaniu wzięło udział 200 osób na którym uzdrowił paralityka, a gdy ludzie się o tym dowiedzieli na drugie spotkanie przyszło 3 tysiące osób, na trzecie 7 tysięcy, a na piąte spotkanie przybyło aż 42 tysiące i na każdym z nich Jezus uzdrawiał chorych, chromych, głuchych i paralityków, którzy później ogłaszali to światu. Sława misjonarza Emiliena Tardifa MSC przyciągnęła wiele oszczerstw skierowanych w jego stronę. Na przykład oskarżano go, że wszystkie uzdrowienia i cuda popchną ludzi we wróżbiarstwo i spirytyzm. Jednak Jezus dał mu siłę by to przetrwać, a ludzie mimo tych oszczerstw wciąż przychodzili na jego modlitwy. Zaczęta także zapraszać Emiaiena Tardifa do różnych krajów na wszystkich kontynentach by odprawiał msze lub prowadził rekolekcje.

W swojej książce Emilien Tardif MSC przedstawia również podział chorób na cielesne, serca i duch oraz sposoby jak modlić się do Boga o uzdrowienie. Wyjaśnia on również różnice pomiędzy dręczeniem, prześladowaniem oraz opętaniem przez szatana. Ważną częścią książki jest opis sposobów pomocy w uzdrowieniu. Są to m.in. oczekująca wiara, nawrócenie, które ułatwia uzdrowienie fizyczne, przebaczenie. Trzeba się również modlić

o wstawiennictwo Maryi, a przede wszystkim zdać się na Boga.

Książka Emiliena Tardifa MSC jest bardzo mądrym i pogłębiającym wiarę dziełem. Pokazuje nam ona, że Jezus żyje i jest wśród nas cały czas i zawsze chce dla nas wszystkiego co najlepsze ponieważ nas kocha.