Polecenia sieci: PODSTAWOWA KONFIGURACJA SWITCH-A: SET SYSTEM NAME = SW_A - USTAW NAZWE SET DATE=10-dec-2011 – USTAWE DATE SET TIME=14:13:25 – USTAW CZAS ENABLE IP – WŁĄCZ MODUŁ IP ADD IP INT=VLAN1 IP=192.168.1.5 MASK=255.255.255.240 – DODANIE IP SHOW CONF DYNAMIC=IP – WYŚWIETLENIE KONFIGURACJI IP SHOW SWITCH PORT=NR_PORTU – WYSWIETLENIE KONFIGURACJI DANEGO PORTU DISABLE SWITCH PORT=NR_PORTU-NR_PORTU – WYŁĄCZENIE PORTU LUB ZAKRESU PORTÓW DISABLE SWITCH PORT=NR_PORTU,NR_PORTU – WYŁĄCZENIE KONKRETNYCH PORTÓW SET SWITCH PORT=1 SPEED=10MFULL – USTAWIENIE PREDKOSCI PORTU PORT TRUNKING SHOW SWITCH TRUNK - WYSWIETLENIE ISTNIEJĄCYCH TRUNK CREATE SWITCH TRUNK=SWA_SWB – UTWORZENIE POŁĄCZEŃ TRUNK ADD SWITCH TRUNK=SWA_SWB PORT=23,24 – DODANIE PORTÓW DO TRUNK SET SWITCH TRUNK=SWA_SWB SPEED=10M SELECT=IPsrc – USTAWIENIE TRUNK PORT MIRRORING SET SWITCH MIRROR=12 – USTAWIENIE PORTU NASŁUCHUJĄCEGO SET SWITCH PORT=1 MIRROR=RX – USTAWIENIE PORTU NASŁUCHIWANEGO ENABLE SWITCH MIRROR – WŁĄCZENIE MIRRORINGU SHOW SWITCH – WYŚWIETLENIE KONFIGURACJI MODUŁU SWITCHA SET SWITCH PORT=1 MIRROR=NONE – USUNIĘCIE PORTU PODSŁUCHIWANEGO PORT SECURITY SET SWITCH PORT=1 LEARN=1 INTRUSIONACTION=DISABLE – USTAWIENIE WIELKOSCI TABLICY UCZĄCEJ REAKCJI NA WYKRYCIE INTRUZA SHOW SWITCH PORT=1 INTRUSION – TABLICA INTRUZÓW SHOW CONF DYN=SWITCH – NAUCZONE MAC VLANY KONFIGURACJA SIECI WIRTUALNEJ: CREATE VLAN=SIEC1 VID=10 – STWORZENIE VLANU ADD VLAN=SIEC1 PORT=1,12 – DODANIE PORTOW 1,12 do VLANów ADD VLAN=10 PORT=12 – DODANIE PORTU 12 do VLANu o VID=10 DELETE VLAN=SIEC1 PORT=12 – SKASOWANIE VLANU NA PORCIE 12 KONFIGURACJA PORTÓW ZNAKOWYCH(TAGGED!!) SET VLAN=SIEC2 PORT=24 FRAME=TAGGED - USTAWIENIE PORTU 24 JAKO TAGOWANEGO ADD VLAN=SIEC2 PO=24 FRA=TAG – Dodanie nowego portu 24 jako TAGOWANEGO IP ROUTING SHOW IP ROUTE – WYŚWIETLENIE TABLICY ROUTINGU ADD IP ROUTE=192.168.3.0 MASK=255.255.255.0 INT=VLAN4 NEXT=192.168.5.2 - DODANIE TRASY PING 192.168.3.3 SIPA=192.168.1.1 – NASŁUCHIWANIE PRZEZ SOURCE IP ADRESS DHCP ADD IP VLAN=VLAN50 IP=DHCP – USTAWIENIE POZWALAJĄCE VLANOWI50 POBIERAĆ IP PRZEZ DHCP KONFIGURACJA SERWERA DHCP CRE DHCP POLI=ZIELONA LEASE=3600 ADD DHCP POLI=ZIELONA ROU=10.0.1.1 CRE DHCP RANGE=ZIELONA POLICY=CZERWONA IP=10.0.1.10 NUM=10 Konfiguracja routingu statycznego add ip route=10.0.3.0 mask=255.255.255.0 nexthop=192.168.0.2 add ip route=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 nexthop=192.168.0.2 show ip route Konfiguracja NAT add ip nat ip=10.0.1.0 mask=255.255.255.0 gblip=192.168.0.1 enable ip nat Remapowanie portów add ip nat ip=10.0.1.20 prot=tcp port=80 gblip=192.168.0.1 gblport=80 Konfiguracja...