Praca razem z literaturą podmiotu i przedmiotu, bo do tego pisarza znaleźć obie to dość ciężka sprawa... Praca oceniona na 95% (podst.), punkt uroniony z powodu problemu z odpowiedzią na pokrętne pytanie :) Mam nadzieję, że komuś moje wypociny się przydadzą. Literatura podmiotu: 1. Dostojewski F., Biesy, „Wydawnictwo Dolnośląskie”, Wrocław 2004 2. Dostojewski F., Bracia Karamazow, „Państwowy Instytut Wydawniczy”, Warszawa 1970 3. Dostojewski F., Gracz, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1973 4. Dostojewski F., Idiota, „Zielona Sowa” Kraków 2005 5. Dostojewski F., Zbrodnia i Kara, „Świat Książki”, Warszawa 2000 Literatura przedmiotu: 1. Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opr. przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, „Brytyjskie i zagraniczne towarzystwo biblijne”, Warszawa 1977 2. Gondowicz J., Zbrodniarz, niewolnik labiryntu, [w:] Dostojewski F. Zbrodnia i Kara, , „Świat Książki”, Warszawa 2000 3. Jaroszewski T., Fenomenologia wolności Fiodora Dostojewskiego, [w:] Kułakowska D., Dostojewski, dialektyka niewiary, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1981 4. Kryshtal H., Problem zła w twórczości F. Dostojewskiego, studium teologicznomoralne, „Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Lublin 2004 5. Kułakowska D., Dostojewski, dialektyka niewiary, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1981 6. Lem S., O Dostojewskim niepowściągliwie, [w:] Lem S., Mój pogląd na literaturę. Rozprawy i szkice. Dzieła, tom XXI, „Biblioteka Gazety Wyborczej”, Warszawa 2009 7 Mackiewicz (Cat) S., Dostojewski, ”Puls Publications Ltd”, Londyn 1992 8. Szkocik K., Ateizm jako źródło zła w twórczości Fiodora Dostojewskiego, [on-line]. Publikacja: 14-01-2009. Dostępny w Internecie: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6303 Zło od zawsze towarzyszyło ludzkości. Rozumiane w różny sposób staje się przedmiotem rozważań filozoficznych, pod postacią cierpienia stanowi obiekt badań medycznych i psychologicznych. Doświadczenia bólu i własnej bezsilności znajdują odzwierciedlanie w różnych formach sztuki – również w literaturze, zwłaszcza XIX wieku, kiedy tworzył rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski. W niniejszej pracy pragnę przedstawić pogląd na naturę, źródła i konsekwencje istnienia zła w człowieku przedstawione w wybranych dziełach jego autorstwa. Fiodor Michałowicz Dostojewski urodził się w 1821 roku w Petersburgu, w rodzinie szlacheckiej. Na początku rozwijał karierę wojskową, ale szybko rzucił ją dla pisarstwa. W 1846 ukazała się jego pierwsza powieść, „Biedni ludzie”, która zyskała duże uznanie w rodzimej Rosji. Już w początkowych pracach pisarza ujawniło się...