Aleksander Porfirjewicz Borodin (urodził się 31 października/12 listopada 1833w Petersburgu, zmarł 15/27 lutego 1887 tamże) był to chemik rosyjski, w wolnym czasie kompozytor i muzyk. Powszechnie znany tylko jako kompozytor, nad czym ubolewał. Z zawodu był bowiem chemikiem a muzyką zajmował się amatorsko.

Napisał operę Kniaź Igor, a także symfonie i kwartety smyczkowe. Należał do grupy kompozytorów rosyjskich "potężna gromadka", która skupiona była wokół Michała Glinki, ojca narodowej opery rosyjskiej. Do tej sławnej grupy należeli również: Milij Bałakiriew, Cezary Cui, Aleksander Dargomyżski, Modest Musorgski oraz Mikołaj Rimski-Korsakow.Grupa ta dążyła do stworzenia narodowego stylu w muzyce rosyjskiej przez nawiązanie do tradycji Glinki i Darmomyżskiego, i połączenie najnowszych zdobyczy muzyki zachodnio-europejskiej z elementami ludowymi. Wykorzystywali właściwości melodyczno-tonalne ludowych pieśni rosyjskich, podejmowali historyczną i legendarną tematykę narodową, a także orientalną. „Potężna Gromadka” odegrała ważną rolą w rozwoju muzyki europejskiej.

Aleksander Borodin zmarł 27 lutego 1887 roku w Petersburgu. Miał 54 lata.