Grzegorz Mendel – zakonnik, żyjący w XIX wieku, przeprowadzał badania dotyczące dziedziczenia cech morfologicznych na grochu ogrodowym (Pisum sativum). Cechy badane przez Mendla: - biała lub czerwona barwa kwiatów - zielona lub żółta barwa nasion - gładka lub pomarszczona powierzchnia kwiatów Sposób przeprowadzania i wyniki badań: Skrzyżowanie czerwonych i białych kwiatów F1: kwiaty czerwone Skrzyżowanie roślin mieszańcowych z pokolenia F1: F2: kwiaty czerwone i białe w stosunku fenotypowym 3:1 Mendel nie wiedział o DNA i genach zlokalizowanych w chromosomach!!! Interpretacja: 1. obecność „czynników dziedzicznych” determinujących barwę kwiatów 2. mieszańce pierwszego pokolenia miały czerwoną barwę kwiatów, a mimo to pojawił się czynnik odpowiadający za białą barwę, nie doszło do wymieszania obu czynników, zakładając również, że czynniki determinujące barwę kwiatów rozdzielają się w momencie tworzenia pyłku i komórki jajowej, łącząc się podczas zapłodnienia 3. barwa czerwona jest barwą dominującą wnioski: 1. cechy fenotypowe ujawniają się dzięki genom 2. każdą cech koduje inna para genów 3. geny mają różne allele (odmiana danego genu), np.: barwy kwiatów grochu koduje ten sam gen 4. komórki grochu mają diploidalną liczbę chromosomów i zawierają dwa allele każdego genu, zajmującą tą samą pozycję w chromosomie homologicznym – locus, l.mn. loci. Podczas powstawania gamet u grochu zachodzi mejoza i redukcja. Do każdej z gamet przechodzi jeden chromosom homologiczny, czyli jeden allel danego genu. Powstała po zapłodnieniu zygota posiada po dwa chromosomy homologiczne każdego genu , czyli także po dwa allele. Te, które posiadają dwie identyczne wersje danego genu to homozygoty, dwie inne to heterozygoty. Genotyp – zestaw genów danego osobnika. Fenotyp – zespół cech morfologicznych, fizjologicznych i biochemicznych danego organizmu. Schematyczny zapis krzyżówek: P (pater) – pokolenie rodzicielskie A – cecha dominująca a – cecha recesywna AA – homozygota dominująca Aa – heterozygota aa – homozygota recesywna F1 – pierwsze pokolenie mieszańców Krzyżówki można przedstawić w postaci kwadratu Punnetta. Obliczanie prawdopodobieństwa...