My Waldensi, potomkowie duchowni Piotra Waldo, człowieka, który rozdał swój majątek za podstawę wiary przyjmujemy tylko biblię. Odrzucamy autorytet papieża i krytykujemy zbytek wyższego duchowieństwa. W naszym ugrupowaniu każdy mężczyzna i każda kobieta, którzy znają biblię mogą zostać kaznodziejami. U nas kult jest prowadzony w języku narodowym i dlatego uważamy iż każdy powinien czytać biblię. Wiara jest darem od Boga, a msza katolicka nie ma żadnej wartości. Według nas odpusty są oszustwem służącym do bogacenia się. Wszystkie działania dla "spokoju dusz zmarłych" są zbędne, dlatego "czyściec" jest wymysłem ludzkim. Jezus jest jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem i ludźmi, a świętych należy wiernie naśladować ale nie czcić, gdyż cześć należy się tylko Bogu. U nas jedynymi sakramentami są chrzest i eucharystia. Małżeństwo ulega rozpadowi poprzez cudzołóstwo. Śmierć jest przejściem w stan nieświadomości, czyli do wskrzeszenia przez Chrystusa. Dusza ludzka jest śmiertelna, a nieśmiertelność możemy uzyskać jedynie dzięki Chrystusowi w sądzie ostatecznym.