Z odejściem każdej epoki i jej ideałów ludzie odrzucali to co niegdyś było bardzo popularne. Przejście jednej epoki w drugą miało swoich przeciwników i sympatyków. Poeci także nie uniknęli tej walki. Adam Mickiewicz w swojej balladzie „Romantyczność” opisuje spór klasyków z romantykami, a Adam Asnyk w swoim wierszu „Do Młodych” spór idei romantyczności i pozytywizmu. W mojej pracy porównam te dwa wiersze programowe. Adam Asnyk żył w czasach kiedy wszyscy ludzie mieli działać na rzecz innych. Nie zadawano pytań na które nie można było udzielić odpowiedzi, a każdy człowiek był częścią czegoś większego. Takie były założenia pozytywizmu, zupełnie inne niż te którymi rządziła się romantyczność. Ludzie odrzucili ją całkowicie, zupełnie się od niej odwracając. Asnyk w swoim wierszu „Do Młodych” stara pogodzić się te dwie epoki. Podmiot liryczny jest osobą starszą, doświadczoną i niewątpliwie żyjącą w czasach romantyzmu. Kieruję swoją wypowiedź do ludzi młodych którzy już byli wychowani w myśl idei pozytywizmu. Daje im rady jak mają postępować: „Szukajcie prawdy jasnego promienia! Szukajcie nowych nie odkrytych dróg...” Każe szanować im przeszłość „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy” i żyć wg zasad pozytywizmu „Nieście więc wiedzy pochodnie na czele I nowy udział w wieków dziele, Przyszłości podnieście gmach” Podmiot liryczny odrzuca niektóre myśli romantyzmu m.in. urojenia, zjawy czy mity „Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów, Choć rozproszycie legendarny mrok, Choć mgle urojeń zedrzecie z błękitów” Podkreśla jednak fakt, że poprzedniej epoce też należy się szacunek i że młode pokolenie powinno pamiętać o ich osiągnięciach „Na nich się jeszcze święty ogień żarzy I miłość ludzka stoi tak na straży, i wy winniście im cześć!” Podmiot jest jednak pozytywistą i daje młodym wskazówki jak mają żyć. W wierszu pojawiają się takie myśli jak: ewolucjonizm czyli dostosowywanie się do n owych warunków „Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć sami macie doskonalsze wznieść;” praca u podstaw „I nowy udział bierzcie w wieków dziele, Przyszłości podnieście gmach.” scjentyzm czyli wiedza jest przewodnikiem „Nieście więc wiedzy pochodnię na czele” Podmiot podkreśla aby nie budować nowego, lepszego świata na gruzach poprzedniej epoki. Ballada „Romantyczność”była odpowiedzią Adama Mickiewicza na artykuł o klasycyzmie i romantyczności Jana Śniadeckiego w którym z negowana została romantyczność. Balladę można podzielić na dwie części. Pierwszą w której zostają opisane losy Karusi. Dziewczyny która tak bardzo kochała swojego męża, że nawet dwa lata po jego śmierci dalej go...