Intersieć składa się z wielu sieci komputerowych najczęściej połączonych routerami lub bridżami. W intersieci każda siec musi mieć swój unikatowy adres, a w ramach 1 sieci każda stacja robocza. Sieć lokalna ( Local Area Network)– najmniej rozległa postać sieci komputerowej, większa jednak od sieci osobistej PAN ( Personal Area Network). Zazwyczaj ogranicza się do jednego lub kilku pobliskich budynków. Techniki stosowane w sieciach lokalnych można podzielić na rozwiązanie oparte najczęściej na przewodach (kable miedziane) lub komunikacji radiowej (bezprzewodowe). Sieci lokalne mogą być budowane w oparciu o różne topologie, takie jak gwiazda (najczęściej stosowana), magistrala, pierścień, drzewo czy siatka. Znikoma integralność usług. Nie wymaga zezwoleń na budowę. Sieć miejska, MAN ( Metropolitan Area Network) – duża sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci używają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. Są budowane przede wszystkim przez duże organizacje rządowe, edukacyjne lub prywatne, które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany danych pomiędzy punktami w ramach miejscowości. Do technologii używanych przy budowaniu takich sieci należą ATM, FDDI, SMDS oraz Gigabit Ethernet. Wymagana wysoka niezawodność. Konieczność uzyskania pozwoleń na budowę. Istotna kwestia bezpieczeństwa. Sieć WAN ( Wide Area Network) – sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). Łączą ze sobą urządzenia rozmieszczone na dużych obszarach geograficznych. Łączy ona ze sobą sieci lokalne, które są zazwyczaj rozproszone na dużych obszarach geograficznych. Do technologii używanych przy budowaniu takich sieci należą ATM, FDDI, SMDS oraz Gigabit Ethernet. Wymagana wysoka niezawodność. Konieczność uzyskania pozwoleń na budowę. Istotna kwestia bezpieczeństwa. Połączenie z siecią WAN może zostać utworzone w oparciu o następujące protokoły: ADSL, ATM, DSL, Frame Relay, HDLC, ISDN, PPP, SMDS. Siec GAN (Global Area Network) Sieć komputerowa o zasięgu światowym wykorzystująca wiele protokołów i łącząca mniejsze sieci. Takimi sieciami są m.in. BITNET, EARN, Internet. Protokół komunikacyjny- zespól reguł służących do komunikowania sie jednostek lub systemów w sieci komputerowej. Musi być określony w sposób jednoznaczny, wykluczający możliwość jakichkolwiek niejasności i nieporozumień Każdy protokół posiada: -syntax-składnia- format wiadomości, poziom sygnału -semantic-semantyka- informacje kontrolne do sterowania przepływem...