Kłamstwo, kłamanie - nieprawdziwa, fałszywa wypowiedź, której celem jest świadome wprowadzenie w błąd innych osób - nie jest kłamstwem wypowiedź mylna wygłaszana w przekonaniu o jej prawdziwości. Należy jednak odróżnić kłamstwo i omyłkę. Ludzie mogą kłamać to znaczy wypowiadać jakieś zdania wbrew swoim przeświadczeniom-co innego wtedy myślą a co innego podają za prawdę. Ludzie kłamali już w czasach starożytnych, nie mieli z tym specjalnych problemów, nie miotały nimi sprzeczności i wyrzuty sumienia, z tej prostej przyczyny, że nie znali oni takiego pojęcia jak „kłamstwo”. Kłamstwo jest mechanizmem obrony osobowości pojawiającym się w sytuacjach obrony przed karą za czyn niepożądany, przed różnymi formami poniżenia oraz z chęci wyróżnienia się pod jakimś względem. Wszyscy kłamią czasem rzadko a czasem częściej, dla swojej brony lub innych. Kłamiemy, aby postrzegano nas jako dobrych ( lubianych) ludzi, szlachetnych kłamstwa są bardziej pomysłowe, sprawiają, że świat wydaje się być przyjemniejszy, są mniej kłopotliwe niż prawda. Prawda zazwyczaj jest okrutna, ludzie się jej boją. Jedynym akceptowanym rodzajem kłamstwa jest wtedy, kiedy używamy go do obrony, czasem nawet z takich pobudek bywa ceniona wśród społeczności, jest jej częścią, ludzkich umiejętności, pozwalających na osiągniecie często sukcesu wspinają się w społeczeństwie do góry. Kłamstwa przez zatajenie czy prawie żadne, pełnią w życiu role często łagodząca – zapobiegająca w konfliktach a także ochraniająca, aby nie sprawić bliskiej osobie, jakiej kolwiek przykrości. Formą takiego kłamstwa jest także forma służąca ochronie interesów naszych czy tez naszej rodziny – dla najbliższych nam osób. Kłamstwo jest mechanizmem obrony osobowości pojawiającym się, miedzy innymi w sytuacji obronnej naprzyklad przed karą za czyn niepożądany, przed różnymi formami poniżenia oraz z chęci wyróżnienia się pod jakimś względem. A także kłamiemy, by chronić nasz wizerunek Dużym znaczeniem wychowawczym jest poznanie motywów kłamstwa, ponieważ pozwala na stosowanie odpowiednich metod przeciwdziałania jemu. Ma to istotne znaczenie w odniesieniu do dzieci, u których posługiwanie się kłamstwem zbyt często może prowadzić do utrwalenia się jego jako trwałej cechy charakteru. Choć czasem pozornie wydawać się może, iż kłamstwa małych dzieci mogą mieć charakter pozorny– czyli mówienie nieprawdy bez wprowadzenia kogoś w błąd. Takie zachowanie wynika z wielkiej wyobraźni dziecka, a dziecko jako istota jeszcze „ mało rozumna” nie potrafi odróżnić prawdy od fantazjowania. Dlatego tez, najlepszym rozwiązaniem na kłamstwo...