Dialekt to rozmowa, sposób mówienia. Regionalna odmiana języka odznaczająca się swoistymi cechami fonetycznymi i fleksyjnymi. Każdy dialekt posiada pewną liczbę wyrazów nieznanych innym...