Dekadentyzm- postawa wobec kultury i społeczeństwa nacechowana pesymizmem, negowaniem wartości społecznych i moralnych, oparta na przekonaniu o nadciągającym zmierzchu kultury. Sonet- liryk złożony z 14 wersów, zazwyczaj o charakterze opisowym, przy czym ostatnia linijka poświęcona jest myśli autora....