Każdy z nas ma problemy z rodzicami, którymi głównie jest różnica poglądów. Dzieci w każdym wieku nie mogą się zgodzić ze swoimi rodzicami w pewnych sprawach i wynika to przede wszystkim z tego, że między jednymi a drugimi jest zazwyczaj duża rozbieżność wieków, a każde pokolenie było inaczej i w innych warunkach wychowywane. Zatem czy można uniknąć konfliktu pokoleń ? Na spory między rodzicami a wychowankami wpływa wiele czynników. Najważniejszym z nich jest na pewno wychowanie i młodość. W Polsce jest to szczególnie widoczne obecnie, gdzie starsi wychowywali się i chodzili do szkół w okresie panowania komunistów; młodzież nie miała wtedy swobody, a samo życie było ciężkie. Ludzie byli przyzwyczajeni do, jeśli mogę to tak nazwać, ciągłego planowania i rutynowej walki o przetrwanie. Kościół stanowił wtedy także podporę dla społeczeństwa. Po 1989r. życie w naszym kraju obróciło się niemalże o 180 stopni. Młodzi ludzie zyskali swobodę, jakiej ich rodzice nigdy nie mieli. Światopogląd teraźniejszej młodzieży kształtuje się zupełnie inaczej niż poprzedniego pokolenia. Dzisiejszy świat polega na wolności i realizmie. Każdy robi co chce, a młodzi często się buntują. Dawniej wychowywano dzieci według twardych reguł, które trzeba było bezwarunkowo przestrzegać. Dziś, w dużej części panuje bezstresowe wychowanie, na które nasi dziadkowie patrzą bardzo krytycznie. Większość z nich nie wyobraża sobie na przykład życia bez wiary, kościoła. Często jest on źródłem sporów, bo to, na co kiedyś był czas i chęci, dzisiaj ludzie traktują jako niepotrzebne utrudnianie życia i stratę czasu. No bo przecież Bóg nie zarobi dla naszej rodziny na chleb, ani nie usprawiedliwi nas z niewykonania pracy. Ciężko o zatrudnienie, czas leci coraz szybciej, a my nie potrafimy pogodzić wszystkich obowiązków w ich nawale. Konflikty często wynikają również z charakteru i wrodzonego temperamentu. Każdy robi...