Pisanie poezji jest dawaniem czytelnikowi wielu przeżyć. Poeta pisząc wiersze ujawnia własne "ja" - odkrywa przed nami swoje wnętrze. Podmiot liryczny może być osobą fikcyjną, ale zawsze w większym lub mniejszym stopniu, oddaje sylwetkę duchową pisarza. W liryce bezpośredniej poprzez interpretację, odkrywamy istotę uczuć podmiotu lirycznego. Poezja liryczna wymaga od czytelnika umiejętności odczuwania i rozumienia, języka...