Jestem zdania, iż hipokryzja istnieje we współczesnych czasach. Na wstępie chciałabym wyjaśnić termin "hipokryzja". Jak podaje słownik: "Zachowanie lub sposób myślenia i diałania charakteryzujący się niespójnością zasad moralnych". a więc ni innego jak fałsz i obłuda. Hipokryzja całkowicie zdominowała świat polityki. Podczas wyborów osoby kandydujące, obiecują że zmienią kraj na lepszy i uczynią w nim cuda, jeśli tylko zostają wybrani przez głosujących. Każdy chcę zwrócić uwagę wyborcy, a jak mawiał Edwin Hubbel Chapin : "Ostentacja jest flagą sygnałową hipokryzji", tak więc bardzo rzadko, po objęciu danego stanowiska, politycy dotrzymują danych ludowi obietnic. Z hipokryzją spotykamy się na każdym kroku. Działalność sekt, skorumpowanie lekarzy i urzędników, są doskonałymi tego przykładami. Kłamstwo i obłuda czyha na nas wszędzie, nawet a może przede wszystkim w miejscach publicznych....