Obraz Władysława Łukasiewicza pod tytułem "Jan Kochanowski w Czarnolesie" powstał w XIXw. Dzieło przedstawia ludzi zebranych w okół Jana Kochanowskiego w pobliżu jego domu. Postacie widoczne na obrazie mają ubrania z XVIw. Na pierwszym planie znajduje się Kochanowski, który trzyma w ręku kartki, jego ubrania są czarno-czerwone. W obu narożnikach widnieją dwaj mężczyźni, z których jeden jest kapłanem. Za bohaterem tytułowym znajduje się jego żona z córkami, które siedzą na jej kolanach. Za jej plecami widnieją inne osoby, które patrzą na autora fraszek. W tle widać...