1. Na podstawie informacji zamieszczonych w podpisie określ, kto jest autorem, jaki jest tytuł i czas powstania obrazu, technika malarska. 2. Krótka informacja o autorze. 3. Tematyka dzieła. 4. Opisz wygląd i układ poszczególnych elementów obrazu, odpowiadając na pytania: - jakie elementy znajdują się na pierwszym i drugim planie? - co...