1. Na podstawie informacji zamieszczonych w podpisie określ, kto jest autorem, jaki jest tytuł i czas powstania obrazu, technika malarska.

2. Krótka informacja o autorze.

3. Tematyka dzieła.

4. Opisz wygląd i układ poszczególnych elementów obrazu, odpowiadając na pytania:

- jakie elementy znajdują się na pierwszym i drugim planie?

- co można dostrzec w tle?

- co umieszczono w centrum?

- co widoczne jest po bokach?

5. Obraz jako całość - kolorystyka, która dominuje.

6. Nastrój dzieła.

7. Moja opinia na temat obrazu.