Atom - to najmniejsza ilość pierwiastka zachowująca jego właściwości chemiczne.

Atom składa się z:

*protonów

*neutronów

*elektronów

Liczba masowa to suma protonów i neutronów (oznaczamy ją symbolem A).

Liczba atomowa to liczba protonów, która jest równa liczbie elektronów w atomie w stanie podstawowym (oznaczamy ją symbolem Z).

Neutrony i protony to nukleony.

Aby ładunek atomu był równy zeru, liczba elektronów w atomie musi być równa liczbie protonów.

Proton posiada ładunek dodatni, a elektron ujemny, natomiast neutrony posiadają ładunek zerowy.