Światło lasera jest jasnym, sztucznie wytwarzanym światłem. Silna wiązka tego światła może zrobić dziurę w stali. Wiązka lasera jest tak prosta i wąska, że można nią wycelować w lusterko umieszczone na Księżycu.Nazwa laser pochodzi od Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (wzmocnienie światła poprze wymuszoną emisję promieniowania). Światło lasera jest nawet silniejsze od światła słonecznego. Jest ono jedynym znanym spójnym żródłem światła. To znaczy, że fale światła nie tylko mają taką samą długość, lecz również przemieszczają się w takim samym czasie. Wewnątrz lasera znajduje się tuba wypełniona gazem, np. helem i neonem, oraz kryształ w stanie ciekłym lub stałym np. rubin....