Na pewno nie raz zadaliśmy sobie pytanie: „Czy warto poznawać dorobek naszych przodków?” Czy to, czym zajmowali się ludzie setki, a nawet tysiące lat temu, może mieć dla nas jakieś znaczenie? Czy powinniśmy interesować się dokonaniami i odkryciami naszych praprzodków? Wydaje mi się, że tak. Wbrew pozorom, osiągnięcia dokonywane w przeszłości mają niesamowite znaczenie i wartość w dzisiejszych czasach. Można nawet śmiało powiedzieć, że bez nich nie istniałoby nic, co tworzymy dzisiaj. Aby potwierdzić postawioną przeze mnie tezę, posłużę się kilkoma argumentami.

Po pierwsze poznając dorobek naszych przodków możemy rozwijać wiedzę, jaką nam przekazują. Ich mądrość jest bezcenna, ponieważ zawiera w sobie doświadczenia gromadzone przez dziesiątki, a nawet setki lat. Nie warto przecież odkrywać drugi raz to samo. Wiedza ta również dała podstawy dla dzisiejszej nauki. Koło czy ogień, bez nich na nic zdały by się takie wynalazki jak samochody czy innego rodzaju urządzenia wykorzystujące te dobrodziejstwa.

Kolejne ważne odkrycie to wynalezienie prądu elektrycznego. Bazuje na nim cała dzisiejsza technologia: zarówno wielkie komputery jak i najdrobniejsze sprzęty domowe. Gdybyśmy nie poznali badań Aleksandra Volty, nie mielibyśmy telewizorów, odkurzaczy, radia, a nawet światła, które wykorzystuje codziennie każdy z nas.

Na koniec wspomnę o ustroju politycznym. To starożytni wymyślili demokrację, stworzyli prawo, na którym do dziś opiera się większość statutów i konstytucji. Gdyby dziś nikt lub tylko nieliczni z nas znali to pojęcie w państwie zmieniłoby się naprawdę niewiele. Kobiety po dziś dzień nie miałyby praw wyborczych i były nieustannie dyskryminowane.

Podsumowując chciałbym potwierdzić tezę postawioną na wstępie. Poznawanie dorobku naszych przodków jest podstawą współczesnego życia. Gdyby nie doświadczenia, wiedza i wynalazki przekazywane z pokolenia na pokolenie do dziś nie byli byśmy w stanie ułatwić i usprawnić naszego życia w taki sposób jak jest to dzisiaj. Dlatego też uważam, że powinno się i należy poznawać twórczość naszych przodków.