Nie zawsze mózg cieszył się szacunkiem i nie zawsze był doceniany jak dziś. Starożytni Egipcjanie balsamując zwłoki wyrzucali mózg, zaś pieczołowicie balsamowali inne narządy. Dopiero około roku 120 grecki lekarz Galen docenił rolę mózgu. Galen opiekował się gladiatorami walczącymi na rzymskiej renie i odkrył, że mózg to ośrodek czucia i kontroli ruchu. Dwa tysiące lat póżniej obie części mózgu doczekały się własnych nazw: półkule mózgowe i móżdżek.

Strefy mózgu:

System limbiczny-w krętym labiryncie rodzi się strach, przyjemność i gniew. Jest to również strefa wspomnień. Jedna ze struktur tego systemu-hipokamp-systematycznie porównuje przekazywane wrażenia ze śladami wrażeń zachowanych w pamięci. Hipokamp odgrywa bardzo ważną rolę w formowaniu trwałej pamięci, choć sama pamięć jest ulokowana gdzieś w korze mózgowej, prawdopodobnie w wielu miejscach naraz. Mózg jest w stanie pamiętać rozmaite obrazy przez krótki czas (kilka minut lub godzin) jednak obrazy i informacje, które umknęły naszej uwadze, możemy przypomnieć sobie tylko pod warunkiem, że zostały one umieszczone w pamięci trwałej, a do tego potrzebny jest hipokamp. Ludzie z uszkodzonym hipokampem nie potrafią przypomnieć sobie niczego, o czym przestali już myśleć.

Móżdżek-centrum koordynacji ruchu świadomego. Zbiera informacje od kory mózgowej przeznaczone dla mięśni i wprowadza korekty, aby ruch był harmonijny. Stale analizuje posdo rdzeniatawę ciała. Kilka kieliszków alkoholu za dużo? Pierwszą ofiarą jest móżdżek...a ciało porusza się chwiejnie.

Twór siatkowaty-struktura złożona z komórek kontrolujących stopień aktywności mózgu, stan czuwania i uwagi. Wrażliwa na światło spełnia na zmianę rolę budzika i piaskowego dziada.

Rdzeń przedłużony-reguluje rytm oddychania i uderzeń serca.Może je opóżniać lub zwalniać. Czuwa nad stałością ciśnienia tętniczego, kontroluje wyzielanie śliny, kaszel i wymioty.

Pień mózgu-to skrzyżowanie przekazujące informacje od mózgu do rdzenia kręgowego i móżdżku, a także odwrotnie. W nim mieści się twór siatkowaty i rdzeń przedłżony.

Przysadka-na rozkaz podwzgórza ten gruczoł dokrewny, o długości sześciu milimetrów, wydziela do krwi substancje chemiczne (hormony) odpowiedzialne za stres, wzrost, produkcję jajeczek lub plemników.

Kora mózgowa-myśl, język, wola, analiza wrażeń, świadomy ruch. Ta warstwa neuronów jest odpowiedzialna za wszystkie wyższe funkcje organizmu.

Wzgórze- miniaturowa centrala, która odbiera wszystkie informacje docierające za pośrednictwem uszu, oczu lub skóry, segreguje te informacje, po czym poddaje je analizie kory mózgowej.

Podwzgórze-tu mieści się wewnętrzny zegar odpowiedzialny za nasz 24-godzinny tryb życia. Podwzgórze wywołuje uczucie głodu, pragnienia a na koniec zaspokojenia.